Škola, která...

Má bohatou tradici a moderní vybavení

Poskytuje nejvyšší všeobecné vzdělání

Připravuje pro studium na vysoké škole

Zajišťuje výuku nejméně dvou světových jazyků již od 1. ročníku

Více informací

Aktuality

Mimo školní lavice

Viva La Musica

Školní pěvecký sbor.

GUHP

Studentský parlament Gymnázia Uherské Hradiště.

S-klub

Studentský klub.

Truňk

Studentský časopis.

Chcete nás podpořit? Číslo účtu OPS je 177 178 269/0300.

Projekty a spolupráce