Přeskočit na obsah
Instagram Facebook Outlook Suplování Rozvrh Bakaláři

Aktuality

Fotogalerie

Vyučované předměty

Život na GUH pohledem kamery

Co si o studiu na GUH myslí někteří naši absolventi?

Jan Gogola

Studium na gymnáziu jsme i v časech režimu 80. let vnímali jako jeviště možností: časopis Tučňák, chlapecký pěvecký sbor Tomahawk, skupina Hlas z okru, Strana zelených s heslem myslet zeleň světa, kabarety, přepadení školního rozhlasu či výchovného koncertu, první Majáles v Československu od roku 1968.  Nebo třeba aprílové prohození tříd, kdy si dané profesorky nevšimly, že učí jinou třídu. Díky tvořivému studentskému přátelství a převažující benevolenci pedagogů mně škola přinesla do života vědomí, že i my můžeme životu něco přinést.

Jan Gogola ml.

režisér, dramaturg, pedagog ateliéru Audiovizuální tvorba FMK UTB ve Zlíně

reference_petr_selepa

Tolik střípků lidské moudrosti, co mi za 7 let, kdy jsem byl studentem Gymnázia Uherské Hradiště, utkvělo v paměti! A z nich řada dodnes nutí k zamyšlení a jiné dodnes umí pobavit a zvednout náladu ve složitých situacích. Mnohým z nich pak přímo vděčím za některé své menší či větší životní úspěchy a radosti. S barvitými obrázky pedagogů, spolužáků a kamarádů a v pokoře před s přibývajícími lety poznávanou životní pravdou si nedovedu představit lepší místo, ke kterému by se mohly upínat mé vzpomínky na studentská léta, než je hradišťské gymnázium.

Petr Šelepa 

velvyslanec České republiky v Portugalsku

Leoš Novotný

Uherskohradišťští profesoři ve mně, tváří v tvář výzvám, které před školáka ze základky gympl postupně staví, vzbudili a vypěstovali jakýsi reflex „brousit a říznout“. Jako bych tehdy dostal do ruky nůž, kterým sebevětší problém rozkrájím na zvládnutelné kousky. Cítím z té doby dvě ponaučení, první důležité a druhé ještě důležitější: zaprvé, na výzvu se připravit, dát té přípravě tolik, kolik si podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí zaslouží; zadruhé, nebát se a „říznout“. Můžete mít sebeostřejší ten pomyslný nůž, ale životní výzvy s ním „nepokrájíte“, pokud se budete ostýchat ho vytáhnout z kapsy.

Leoš Novotný

zakladatel a většinový akcionář mezinárodního vlakového a autobusového dopravce Leo Express

reference_pavel_zufan

Hradišťské gymnázium pro mě bylo opravdu velkou školou života v mnoha ohledech, ale v pozadí naprosté většiny všeho pozitivního stály dva hlavní vlivy – třídní učitel Vladislav Mazůrek, se kterým se několikrát ročně potkávám dodnes (a který i ve svých osmdesáti letech zvládá spát 14 dní ve stanu a klečet v lodi), a také ‚zvyk na kolektiv‘. Zvlášť v dnešní době považuji důraz na společné aktivity, prostřednictvím kterých se mohou lidé poznat a navázat přátelství, za velice důležitý, protože nežijeme v izolaci, a pokud chceme v životě něco dokázat (a vlastně vůbec ‚přežít‘), potřebujeme k tomu také ostatní lidi. Když dnes vidím spoustu společných aktivit, akcí, které gymnázium organizuje, a podporu studentů v jejich mimoškolních aktivitách, mám radost, protože mám za to, že je to nejlepší příprava do života, která je v dnešní době velice náročná a vůbec ne běžná. Takže jestli studovat na Gymnáziu Uherské Hradiště? Kde jinde?!

Pavel Žufan

děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

reference_stepan_hulik

Náš zeměpisář pan profesor Mazůrek nám říkával: „Vlastní zážitky. Ty jediné vám nikdo nesebere ani neznárodní.“ Snažím se té rady držet.

Štěpán Hulík  

filmový historik, dramaturg a scenárista

Tomáš Horák

Na gymnáziu je neocenitelné to, že nabízí všeobecné vzdělání a svým absolventům tak tolik důležitý přehled a jazykovou vybavenost. Toto vysoká škola neumí, její role je jiná, specializační. V poslední době je však stále více důležitá mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými vědními obory a zde se právě ukazuje, že schopnost domluvit se a přemýšlet v souvislostech je naprosto klíčová.

Tomáš Horák

docent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze

Jakub Zemek

Říká se „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Ale přísloví jako takové je jako kniha bez pointy, hejno bez ptáků. Studium na gymnáziu těmto slovům dává smysl a do jisté míry by se jimi dala vystihnout má osmiletá odysea na tomto ústavu. Naučil jsem se zde plynně dva světové jazyky, získal obecný přehled a mohl se zaměřit na předměty, které mě bavily. Tak jsem získal odrazový můstek do světa a solidní základ, na kterém dodnes mohu stavět. A nejen to, poznal jsem zde lidi, bez kterých by to nebylo ono.
Pokud se člověk chce někam posunout, musí počítat s tím, že to nebude hned. …Ale co třeba za osm let na gymnáziu?

Jakub Zemek

student vesmírného inženýrství na The University of Manchester, PoSSUM Astronaut trainee, vedoucí inženýr aerodynamiky v Hyperloop Manchester

Rozálie Horká

Dlouhá léta se s námi hradišťští profesoři „mořili“. Naše třída byla vždy ta „zvláštní“, některými brána jako neučitelná. O to víc si vzpomínám na všechny naše profesory, kteří to s námi nevzdali a místo toho s námi s nadšením probírali svá oblíbená témata. Kteří se nebáli občas zapomenout na učebnice a osnovy, když ve třídě začala zajímavá debata. A kteří nás vždy podporovali v našem (často chaotickém) hledání, kam se vydat po maturitě – ať už v Česku, nebo kdekoliv po světě.

Rozálie Horká

konzultantka ve zdravotnictví v Londýně, absolventka University of Oxford

Podpora a spolupráce

STUDENTSKÝ PARLAMENT