Přeskočit na obsah

Předměty – Francouzský jazyk

Výuka francouzského jazyka má na našem gymnáziu dlouholetou tradici. Studenti si ji volí jako druhý jazyk, nebo si ji ve vyšších ročnících vybírají ve volitelném semináři jako třetí jazyk.

Našim francouzštinářům nabízíme vedle jazykového a konverzačního semináře ve 3. a 4. ročníku také kroužek konverzace v odpoledních hodinách anebo odpolední přípravy na mezinárodní zkoušky DELF úrovně B1/B2. Ty se staly častou volbou studentů vyšších ročníků nejen pro jejich celoživotní využití, ale jistě také jako možnost náhrady profilové části maturitní zkoušky z francouzštiny.

Dále pravidelně vysíláme naše žáky na konverzační soutěž ve francouzském jazyce a považujeme za veliký úspěch postup některých z nich až do celonárodního kola. V prostorách školy organizujeme Dny frankofonie a mimo školu navštěvujeme s vyššími ročníky Alliance française v Brně. U žáků z nižších ročníků rozvíjíme jazykové dovednosti dopisováním si s žáky francouzské nebo frankofonní školy. Již několikrát jsme v rámci projektu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na týden přijali stážisty z Francie – studenty tamních pedagogických oborů. Aktivně se účastnili výuky a ve svých prezentacích či konverzaci našim žákům zase o kousek více přiblížili francouzský jazyk i reálie. Pro prohloubení motivace žáků ke studiu francouzštiny jsou také velmi oblíbené zahraniční červnové kurzy, v rámci kterých jsme navštívili např. Paříž, Bretaň i Normandii.

Významnou událostí pro naše studenty je zahraniční výměna s francouzskou školou v Cholet, které se jednou za tři roky účastní francouzštináři vyššího gymnázia. Během týdenního pobytu ve francouzských rodinách mají žáci příležitost poznat skutečnou Francii a využít svých nabytých dovedností ve francouzštině. Poté stráví francouzští žáci týden v rodinách našich studentů. V následujících letech budou mít zájemci z řad účastníků výměny možnost vycestovat na tuto školu na měsíční studijní pobyt.

Žáci osmiletého i čtyřletého gymnázia mohou skládat z francouzštiny maturitní zkoušku, na kterou jsou připravováni v hodinách nad rámec běžné výuky. Jak u maturit, tak následně při přijímacích zkouškách na vysoké školy dosahují naši francouzštináři výborných výsledků. Daří se jim na filozofických a pedagogických fakultách při studiu francouzské filologie nebo francouzštiny pro komerční praxi, dále také na fakultách právnických, ekonomických nebo přírodovědných, kde své jazykové dovednosti zúročují při studijních pobytech v zahraničí (např. Dijon, Toulouse, Québec).