Červnové kurzy

Nabídku červnových kurzů najdete v dokumentu cervnove_kurzy_2019.pdf (nabídka kurzů byla aktualizována dne 2. 5. 2019, podívejte se na změny).

Studentky a studenti se nejdříve domluví s vedoucím kurz a po té vyplní registrační formulář.