Přeskočit na obsah

Krizová pomoc

Mgr. Petr Machala

Konzultační hodiny – NG: pondělí 13.10–14.00, VG: pondělí 11.30 – 13.00, pátek 11.30 – 13.00 (nejlépe po předchozí domluvě telefonicky na čísle +420 572 434 146 nebo e-mailem na adrese poradna@guh.cz)

Milí studenti,

v budově NG se nachází schránka důvěry, do které můžete vhazovat zprávy, které se týkají všech problémů, které vás trápí, které nedokážete sami vyřešit. Na nástěnce prevence jsou vymezena témata problémů, se kterými se můžete na mě obrátit. (vztahy ve třídě, duševní zdraví, poruchy příjmu potravy, závislosti, šikana/kyberšikana,…).

Věřte, že žádný podnět, otázka ani připomínka není banální. Mnohému je možné předcházet, mnohé lze vyřešit, ale je celá řada závažnějších problémů, které nespadají do kompetence školního poradenského pracoviště, kdy nabízím spárování s odborníky tzv. následné péče (kliničtí psychologové, psychiatři, lékaři).

Jestli CHCETE řešit svá trápení/problémy, nabízím vám pomocnou ruku.

Nad schránkou je rozpis konzultačních hodin (2023/2024)

  • NG: pondělí 13.10–14.00
  • VG: pondělí 11.30–13.00, pátek 11.30–13.00

Po domluvě je možný i jiný termín.