Bobřík informatiky

Bobřík informatiky 2019/2020

Ústřední kolo – Zlínský kraj

Datum: 28. 1. 2020

Místo: Gymnázium Uherské Hradiště, učebny VT

Harmonogram

Prezence: 9.30–10.00

Pokyny k soutěži: 10.00–10.05

Soutěž: 10.05–11.05 (začátek soutěže se může mírně posunout v případě zpoždění některého ze spojů, o posunutí začátku soutěže rozhodne krajská komise)

Ukončení testování: 11.30 (v 11.35 uvidí soutěžící správné odpovědi s vysvětlením)

Kontrola seznamů: 11.35–12.00

Vyhlášení výsledků: 12.00

Informace

Každý soutěžící musí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), jinak se nemůže soutěže zúčastnit. Souhlas je kvůli zpracování jména, ale také pro pořizování fotodokumentace a pro potřeby publicity akce. Na začátku soutěže při ověření totožnosti tento souhlas podepíší.

Soutěžící potřebuje znát svůj soutěžní kód ze školního kola. Ten slouží k identifikaci soutěžícího se školou, z níž pochází, a také ke kontrole, zda vůbec v národním kole soutěžil. Soutěžící si musí svůj soutěžní kód zjistit u svého školního koordinátora. Správnost kódu si může ověřit při „Přihlášení k dokončenému testu“ na stránce http://www.ibobr.cz/test/ dole. Neuvedení tohoto kódu nezabrání tomu, aby student mohl soutěžit, způsobí však jisté administrativní komplikace (např. u jména studenta nebude uvedena škola, ze které pochází).

Test ústředního kola je zcela standardní, jako v listopadovém kole. Je povolena tužka a papír, žádná jiná pomůcka. Test neobsahuje žádné úlohy ve Flashi.

Při stejném počtu bodů o pořadí rozhoduje čas (je to rozdílné oproti školnímu kolu).

Krajská koordinátorka, na kterou můžete směřovat své dotazy a připomínky, je Martina Braunerová (braunerova@guh.cz).

Více informací o soutěži na adrese iBobr.cz.