Přeskočit na obsah

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky 2021/2022

Ústřední kolo – Zlínský kraj

Datum: 22. 3. 2022

Místo: Gymnázium Uherské Hradiště, učebny VT

Harmonogram

Prezence: 9:30 – 10:00

Pokyny k soutěži: 10:00 – 10:05

Soutěž: 10:05 – 11:05 (začátek soutěže se může mírně posunout v případě zpoždění některého ze spojů, o posunutí začátku soutěže rozhodne krajská komise)

Ukončení testování: 11:30 (v 11:35 uvidí soutěžící správné odpovědi s vysvětlením)

Kontrola seznamů: 11:35 – 12:00

Vyhlášení výsledků: 12:00 (od 13 hodin platí seznamy pro vytvoření celostátního pořadí)

Informace

Každý soutěžící musí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), jinak se nemůže soutěže zúčastnit. Souhlas je kvůli zpracování jména, ale také pro pořizování fotodokumentace a pro potřeby publicity akce. Na začátku soutěže při ověření totožnosti tento souhlas podepíší.

Soutěžící potřebuje znát svůj soutěžní kód ze školního kola. Ten slouží k identifikaci soutěžícího se školou, z níž pochází. Toto propojení je důležité z toho důvodu, že pouhý zápis názvu školy soutěžícím nemusí být přesně shodný s názvem použitým v národním kole a nedošlo by pak ke spárování záznamů pro výsledkové listiny za celou republiku. Soutěžící si mohou svůj soutěžní kód zjistit u svého školního koordinátora, případně krajského koordinátora. Neuvedení tohoto kódu nezabrání tomu, aby student mohl soutěžit, způsobí však jisté administrativní komplikace (např. u jména studenta nebude uvedena škola, ze které pochází).

Test ústředního kola je zcela standardní, jako v listopadovém kole, čas na řešení je 60 minut. Je povolena tužka a papír, žádná jiná pomůcka. Test neobsahuje žádné úlohy ve Flashi.

Při stejném počtu bodů o pořadí rozhoduje čas (je to rozdílné oproti školnímu kolu).

Krajská koordinátorka, na kterou můžete směřovat své dotazy a připomínky, je Martina Braunerová (braunerova@guh.cz).

Více informací o soutěži na adrese iBobr.cz.