Přeskočit na obsah

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Malinová

Kontakty: tel.: +420 572 434 124, e-mail: malinova@guh.cz

Činnost výchovného poradce (vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, novelizace vyhláška č. 116/2011Sb.)

Poradenské činnosti:

  • kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávací a profesní cestě žáků
  • vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a péči při vzdělávání (zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků, příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, další péče o tyto žáky, koordinace poskytování poradenských služeb školou a školskými poradenskými zařízeními

Metodické a informační činnosti:

  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy (integrace, péče o nadané žáky, tvorby a plnění individuálních plánů, kariérového poradenství aj.)
  • poskytování žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a možnostech
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, kteří jsou v péči poradenského zařízení, a jejich vedení v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit obsah a rozsah vlastní činnosti vykonávané ve funkci výchovného poradce

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Uherském Hradišti

Aktuálně