Přeskočit na obsah

Poradenství

Školní poradenské pracoviště Gymnázia Uherské Hradiště sestává z výchovné poradkyně (Jana Malinová) a metodika prevence (Petr Machala). Výchovnou komisi tvoří vedení školy (Richard Horký, Vladislava Zubrová, Martina Braunerová), výchovná poradkyně (Jana Malinová), metodik prevence (Petr Machala) a třídní učitel.

Na každého z výše uvedených se můžete obrátit s problémem, který se týká výchovně-vzdělávacího procesu ve škole, ale i ve věcech obyčejně lidských. V případě potíží není třeba sbírat odvahu, jsme otevření a rádi Vám pomůžeme.

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství

Prevence sociálně patologických jevů

Krizová pomoc