Přeskočit na obsah

Rada školy

Složení školské rady

 • za zřizovatele
  • Mgr. Eliška Dudešková
  • Pavel Ertl
  • Ing. Tomáš Janča
  • Ing. Antonín Seďa
 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Ing. Ivo Kunc
  • Mgr. Petr Gazdík
  • doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Zubr, MBA –předseda
 • za pedagogické pracovníky
  • PaedDr. Lenka Kraváčková
  • Mgr. Jitka Polišenská – tajemnice
  • Mgr. Pavel Šuranský
  • RNDr. Vladislava Zubrová

Jednací řád

Zápisy z jednání

Volby do školské rady 2024

Kandidáti do školské rady pro období 2024 – 2027

Navržení kandidáti za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:
Ing. Pavlína Horsáková
doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.
Ing. Ivo Kunc
Ing. Jana Matějíková
Ing. Tomáš Zubr
Navržení kandidáti za pedagogické pracovníky:
Mgr. Miroslava Maňásková
Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D.
Mgr. Pavel Šuranský
RNDr. Vladislava Zubrová

Zpráva volební komise pro volby do Školské rady Gymnázia Uherské Hradiště 2024 – guh_volby_2024_vysledky.pdf (PDF, 20. 5. 2024)