Rada školy

Složení školské rady

 • za zřizovatele
  • Mgr. Ivana Majíčková
  • Jan Pijáček – předseda
  • Ing. Pavel Botek
  • Ing. Pavel Grebeníček, PhD.
 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
  • Ing. Ivo Kunc
  • MUDR. Vladan Dominec
  • Ing. Jaroslav Zemánek
  • Ing.Tomáš Zubr, MBA
 • za pedagogické pracovníky
  • Mgr. Richard Horký
  • Mgr. Jitka Polišenská – místopředsedkyně
  • RNDr. Vladislava Zubrová
  • Mgr. Pavel Šuranský

Jednací řád

Zápisy z jednání

Volby do školské rady 2017