Přeskočit na obsah

DSD

Německý jazykový diplom

Gymnázium Uherské Hradiště umožňuje studentům složit mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka – Německý jazykový diplom (Deutsches Sprachdiplom DSD Stufe 2). Tento diplom je dokladem znalostí německého jazyka na mezinárodní úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce.

Proč je dobré DSD získat?

 • mezinárodně uznávaná zkouška na úrovni B2/C1 Společného evropského referenčního rámce
 • možnost studovat na vysoké škole v německy mluvících zemích bez další zkoušky z německého jazyka
 • nahrazuje maturitní zkoušku z německého jazyka v profilové části – studenti jsou hodnoceni stupněm 1
 • možnost studijních pobytů v Německu s finanční dotací ZFA (3–4 týdny)
 • zvýhodnění při hledání zaměstnání u německých, rakouských i českých firem
 • bezplatná zkouška, příprava během vyučování i v odpoledních hodinách
 • zohlednění při přijímacích zkouškách na některých českých vysokých školách

Složení zkoušky

Písemná část

 • zpracování souvislého projevu na základě rozboru a posouzení německého textu úvahového charakteru
 • text ke čtení s porozuměním – rozbor na základě otázek
 • text k poslechu s porozuměním – rozbor na základě otázek

(prosinec 4. ročníku, zkouška probíhá ve škole, posouzení v Německu)

Ústní část

 • souvislý projev a schopnost reagovat na otázky k vylosovanému tématu
 • prezentace k připravenému tematickému okruhu, vysvětlení tématu a schopnost reagovat na otázky

(20 minut zkouška, 20 minut příprava, leden 4. ročníku, probíhá ve škole, zkušební komise: lektor NJ, proškolení vyučující NJ, předseda: člen ZFA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen)

Téma ústní zkoušky si studenti vybírají sami z několika nabízených okruhů a na přípravě včetně prezentace pracují v seminářích i doma už v průběhu 3. a 4. ročníku.

Typy úkolů písemné a ústní části

Vyhledávání informací z textu, přiřazování informací k jednotlivým textům, doplňování slov či slovních spojení do textu, rozhodování o platnosti či neplatnosti informace, písemný projev, prezentace, dialog…)

Diplomy obdrží škola ve druhém pololetí 4. ročníku, předávají se s maturitním vysvědčením.

Přípravu zajišťuje lektorka NJ a proškolení vyučující NJ.

Zkoušky i příprava mohou probíhat pouze ve vybraných DSD gymnáziích České republiky a dalších více než 60 zemích.

Mgr. Jitka Polišenská