Úřední deska

Školní rok 2018/2019

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Školní rok 2017/2018

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Schválený rozpočet 2018 a schválený rozpočtový výhled 2019 – 2020 – rozpocet_skoly_2018.pdf

Návrh rozpočtu pro kalendářní rok 2018 – rozpocet_skoly_2018_navrh.pdf