Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium Uherské Hradiště se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.guh.cz a mobilní aplikace Bakaláři v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.guh.cz a mobilní aplikaci Bakaláři.

Stav souladu

Tato webová stránka a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text
  • některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 8. 2019  

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba, kontaktní údaje, postup pro prosazování práva

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu admin@guh.cz.

Aktualizováno 30. 8. 2019