Přeskočit na obsah

Předměty – Výtvarná výchova

Výtvarná výchova je na naší škole realizovaná v nově zrekonstruovaných ateliérech, které jsou prostorné a nadstandardně vybaveny. Žáci nižšího gymnázia využívají ateliéru většího pro 30 žáků a žáci vyššího gymnázia využívají dvou ateliérů menších. Z nadstandardního pomůcek pro výuku VV můžeme uvést vybavení na grafiku pro tisk z výšky (linoryt, slepotisk) a tisk z hloubky, pro kterou používáme profesionální válcový lis.

V rámci výuky nižšího gymnázia se kromě běžných výtvarných technik jako je kresba a malba věnujeme i umělé vitráži, technice enkaustiky nebo animaci. Na vyšším stupni se mimo jiné věnujeme také digitální fotografii, návrhu objektů či šatů z netradičních materiálů (módní přehlídka) či oblíbené technice action painting. V rámci Semináře výtvarné výchovy se žáci naučí natahovat plátno a malovat na něj, vyzkouší si techniku akvarelu, lingrusty či suché jehly. Nabyté zkušenosti pak uplatní u maturity a při zkouškách na umělecké školy, kde máme vysokou úspěšnost přijetí. Jeden z nejoblíbenějších oborů, který si žáci semináře volí, je studium architektury.  Pro tento obor nabízí naše gymnázium ideální podmínky, neboť zájemci z řad studentů mohou navštěvovat také Dějiny umění a Seminář počítačové grafiky.

Každé čtvrtletí pořádáme vernisáže, kdy žáci prezentují svá díla na chodbách školy, která jsou následně zveřejněna na našich internetových stránkách. Pravidelně se účastníme výtvarných a fotografických soutěží. Za zmínku určitě stojí již několik prvenství v oblíbené celorepublikové soutěži Příroda kolem nás a v soutěži Mladí fotografují památky, jejíhož slavnostního vyhlašování ve Španělském sále se účastnili i naši žáci. Součástí výuky jsou také exkurze na výstavy do Prahy a do Vídně a v rámci červnových kurzů pořádáme výjezdový výtvarný kurz.