Přeskočit na obsah

Předměty – Chemie

Výuka chemie probíhá v naší škole od primy až po maturitu. Máme možnost využívat odbornou učebnu chemie, přírodovědnou učebnu s interaktivní tabulí a laboratoř chemie.

Každoročně úspěšně maturuje přibližně 60 studentů, což je jedna třetina z celkového počtu žáků posledního ročníku. Na tuto zkoušku se mohou připravovat ve čtyřhodinovém semináři chemie a dvouhodinovém semináři chemických výpočtů v posledním ročníku a ve dvouhodinovém semináři Praktická cvičení chemie ve třetím ročníku. Mnozí maturanti poté studují medicínu a jiné zdravotnické či farmaceutické obory, nebo si vybírají z mnoha odborných či učitelských chemicky zaměřených oborů na Vysoké škole chemicko-technologické a Univerzitě Karlově v Praze, Vysokém učení technickém a Masarykově univerzitě v Brně nebo Univerzitě Palackého v Olomouci.

Žáci s hlubokým zájmem o tento předmět řeší Chemickou olympiádu, ve které dosahují vynikajících výsledků, v nejvyšší kategorii často postupují do národního, případně až do mezinárodního kola. Úspěšní řešitelé jsou zváni na letní soustředění Běstvina. Velký zájem projevují naši studenti také o Letní školu chemie, kterou pořádá na konci měsíce srpna VŠCHT a která nabízí velmi zajímavý program v laboratořích. V neposlední řadě se zájemci z řad studentů aktivně účastní vědeckých stáží nabízených projektem Otevřená věda, kde řeší vědecké úkoly na pracovištích Akademie věd.

Výuka je zpestřována nejen prováděním pokusů v laboratoři, ale již tradičně zveme studenty z VŠCHT na Hodinu moderní chemie, což je vzdělávání zábavnou formou, kdy je hodina zakončená vlastnoruční výrobou zmrzliny s příchutí, kterou vyberou sami studenti. Žáci kvart absolvují workshop v Hostětíně, čímž podporujeme také výuku ekologie a ekologického myšlení, a pravidelně se účastníme i přednášek a workshopů v rámci Týdne vědy a techniky. Spolupracujeme s UTB Zlín, která nám nabízí zajímavé exkurze do laboratoří. A bývalí studenti se rádi vracejí a seznamují žáky posledního ročníku s tím, co je čeká při studiu na vysoké škole, aby nebyli ničím zaskočeni.

V rámci červnových kurzů pořádáme exkurze do firem a podniků, jejichž výroba má co do činění s chemií, fáráme do solných či uhelných dolů nebo obdivujeme výrobu skla včetně jeho ručního foukání.