Přeskočit na obsah

Předměty – Španělský jazyk

Již několik let si studenti mohou jako druhý cizí jazyk volit i španělštinu. Je nabízena na čtyřletém gymnáziu a učí se od úplných základů jazyka. Ve třetím a čtvrtém ročníku je navíc na výběr dvouletý seminář konverzace ve španělském jazyce. Toho se každoročně účastní i rodilí mluvčí, kdy v každé hodině pomáhají s výukou jeden až dva dobrovolníci ze Španělska (a to i při distanční výuce), kteří jsou pro studenty neocenitelnými pomocníky. Seminář si volí nejen ti, kteří chtějí ze španělštiny maturovat a třeba i pokračovat ve studiu tohoto jazyka na vysoké škole, což se našim studentům s úspěchy daří, ale i ti, kteří se jen chtějí naučit další světový jazyk. V případě zájmu se pro studenty třetího ročníku čtyřletého či sedmého ročníku osmiletého studia otevírá rovněž seminář španělského jazyka pro začátečníky a pro ostatní zájemce také kroužek španělštiny.

Španělštináři každoročně reprezentují naše gymnázium na různých soutěžích. Skvělá umístění jsme zaznamenali v celostátním kole konverzační soutěže, kterou pořádá Institut Cervantes v Praze. Pravidelně se také zapojujeme do recitační soutěže Ústy básníka / En palabras del poeta pořádané Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kterou vyhodnocují velvyslanci španělsky mluvcích zemí. Nově jsme se přihlásili i do překladatelské soutěže organizované Univerzitou Palackého v Olomouci.

Součástí výuky jsou rovněž besedy se zajímavými hosty. Ve spolupráci s docentem Nemravou z Univerzity Palackého v Olomouci jsme například na gymnáziu uvítali samotného velvyslance Španělského království Ángela Lossada Torres-Quevedo, který studentům velmi ochotně přiblížil svoji činnost.

Ať už rodilí mluvčí, nebo třeba jen ochutnávky španělských produktů, všechny tyto a další akce jsou pro naše studenty velmi motivující a zpestřují běžnou výuku španělského jazyka.