Přeskočit na obsah

Předměty – Dějepis

„Ten, kdo nezná historii, zůstane až do své smrti malým dítětem, které sice některé věci umí, ale nic nechápe.“

Tímto citátem lze výstižně vyjádřit skutečnost, že výuka dějepisu má své nezastupitelné místo ve vzdělávání. Na naší škole se snažíme studentům nejen podávat informace o věcech minulých, ale hlavním cílem je studenty zaujmout, naučit je o minulosti přemýšlet, vyjádřit svůj názor, pochopit, co a proč se dělo, a jaké má daná událost důsledky pro současnost.

Výuka dějepisu neprobíhá jenom ve školních lavicích, ale je doplňována řadou exkurzí či poznáváním památných míst, ať už v blízkém okolí (např. památky spojené s Velkou Moravou) nebo míst vzdálenějších, jako jsou cesty za památkami města Brna, Kroměříže či Vídně, Osvětimi apod. Nedílnou součástí je i nabídka besed se zajímavými hosty, např. k aktuálním výročím. Naše škola též každoročně zaštiťuje účast studentů na Dnech evropského dědictví, kdy si zájemci o historii v roli průvodců připomínají minulost a památky našeho města.

Velmi oblíbenými se staly workshopy pořádané ve spolupráci se společností Post Bellum, které využíváme pro zpestření výuky. Studenti si tak mohou zážitkovou formou přímo „sáhnout“ na nedávnou minulost 20. století.

Úspěšní jsou naši studenti v různých soutěžích zaměřených na historii. V dějepisné olympiádě pravidelně bodují v krajském kole a máme i úspěchy na poli celostátním, ve Středoškolské odborné činnosti v oboru historie máme také své vítěze krajských kol a postupy do kola republikového.

Rozšířený pohled na dějiny nabízíme v seminářích třetího a čtvrtého ročníku. Při výuce je kladen důraz na samostatnou práci studentů, je podporována jejich aktivita a zájem o jednotlivá období lidských dějin. Svou pozornost zaměřujeme i na regionální dějiny. V rámci semináře navštěvujeme historické instituce jako muzea, galerie či okresní archiv. Za velmi důležitou považujeme praktickou část výuky, proto studenti pracují na seminárních pracích, v nichž mají za úkol zpracovat vybraná historická témata. Mezi další náplně semináře patří historické prezentace v hodinách či rozbor historických filmů.

Důraz klademe na nejnovější dějiny, takže kromě „klasického“ maturitního semináře ve čtvrtém ročníku nabízíme i seminář moderních dějin zaměřený právě na dějiny 20. a 21. století.

Z dějepisu jsou naši studenti výborně připraveni, což dokládají jak jejich výsledky u maturitních zkoušek, tak zejména jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách na právnické, filozofické či pedagogické fakulty.