Přeskočit na obsah

Předměty – Ruský jazyk

Ruský jazyk je jedním ze čtyř cizích jazyků, které si můžete zvolit ke studiu jako druhý cizí jazyk k jazyku anglickému. Jeho výuka má na naší škole dlouholetou tradici, stejně jako účast našich žáků v konverzační soutěži z něj. Jsme hrdí, že je naše škola v krajském kole brána jako jedna z těch „medailových“ a již několik let po sobě vysíláme naše reprezentanty do celorepublikového kola konaného v Praze.

Kromě běžné výuky ruského jazyka si žáci mohou ve třetím a čtvrtém ročníku zvolit předmět „konverzace v ruském jazyce“, který rozvíjí jejich řečové kompetence a slouží také jako příprava k maturitní zkoušce či přijímacím zkouškám na vysoké školy. Další možností je volba ruského jazyka jako volitelného semináře pro ty, jež milují jazyky a chtějí tuto dovednost rozvíjet dále studiem třetího cizího jazyka.

Možnosti uplatnění ruského jazyka jsou velmi široké. Naši žáci však nemusejí pokračovat přímo studiem ruského jazyka v rámci překladatelství, filologie, či učitelství. Všechny vysoké školy požadují při vypracování závěrečných prací cizojazyčné zdroje. Ruský jazyk v kombinaci s jazykem anglickým vám umožní většinové pokrytí všech vědeckých prací, které byly k daným tématům publikovány. Stejně tak z hlediska pracovních nabídek je kombinace znalosti ruského a anglického jazyka brána jako jedna z preferovaných dovedností.

Jelikož poptávka po ruském jazyce na českém trhu práce neustále stoupá a v současné době není úplně uspokojena, vede to k tomu, že se i v našem regionu objevuje stále více ruských občanů, kteří k nám jezdí studovat či pracovat. Naše škola těží z této situace a využívá možnosti pozvat si do výuky rodilé mluvčí, tak aby bylo seznámení s ruskými svátky, tradicemi a kulturou co možná nejautentičtější.

Od roku 2017 také probíhá výběrový výměnný program se spřáteleným gymnáziem z města Ufa (republika Baškortostán). Naši studenti hostí deset dnů ruské žáky a ukazují jim krásy Slovácka, na oplátku stráví deset nezapomenutelných dní v ruském prostředí, kde se mohou bezprostředně seznámit s místní kulturou, národními pokrmy i s kouzlem ruské přírody. Jako bonus žáci navštěvují výuku běžných předmětů, samozřejmě těch v ruském jazyce, a můžou tak srovnat náročnost vzdělávacího procesu doma a v zahraničí. Dobrou zprávou pro nás je, že nikdo z nich by neměnil.