Přeskočit na obsah

Předměty – Fyzika

Kvalitní výuka fyziky má na Gymnáziu Uherské Hradiště dlouhou tradici. Naši zkušení pedagogové využívají při výuce ve dvou odborných učebnách množství klasických demonstračních pomůcek i počítačovou techniku se senzory NeuLog či Vernier.

Na nižším gymnáziu klademe důraz na hravé a experimentální získávání znalostí a kompetencí. Proto mají žáci výuku vždy jednu hodinu týdně v nové laboratoři, kde provádějí jednoduché pokusy a měření. V sekundě učíme volitelný předmět Technika hravě, který hravou formou rozvíjí technické dovednosti a myšlení. Školní výuku obohacujeme exkurzemi například do Vida centra v Brně nebo do Pevnosti poznání v Olomouci. Motivujeme žáky k účasti v různých fyzikálních soutěžích, jakými jsou například týmová soutěž Pohár vědy nebo Fyzikální olympiáda, kde většina účastníků z naší školy obvykle patří mezi úspěšné řešitele okresního kola. Na čtyřletém gymnáziu a ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia získávají žáci znalosti a kompetence ze všech oblastí fyziky více na teoretické úrovni.

Pro rozšíření a procvičení poznatků ze základní výuky fyziky nabízíme žákům ve třetím a čtvrtém ročníku dva směry volitelných předmětů: pro zájemce o studium medicínských oborů je vhodný seminář Fyzika pro mediky, pro zájemce o fyzikální a technické obory a maturanty z fyziky je určený Fyzikální seminář, který je vhodný doplnit ve třetím nebo čtvrtém ročníku Praktickými cvičeními z fyziky. O tyto volitelné předměty je velký zájem – některý ze seminářů fyziky si zpravidla zapisuje třetina až čtvrtina žáků z každého ročníku. Tyto semináře usnadní studentům přípravu na přijímací zkoušky na vysoké školy i další studium. Naši absolventi tak úspěšně pokračují ve studiu nejen na lékařských fakultách, ale také na VUT, na ČVUT nebo na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Učitelé fyziky se věnují žákům i při přípravě na různé fyzikální soutěže. Pod jejich vedením se žáci každoročně zúčastňují Fyzikální olympiády ve všech kategoriích, kde každý rok dosahují v krajských kolech výborných výsledků. Žáci se také úspěšně zapojují do dalších fyzikálních soutěží jako například Fykos, Fykosí fyziklání, Výfuk, SOČ.

Mimo vyučování rozšiřujeme vědomosti žáků návštěvami Ústavu přístrojové techniky v Brně nebo na pracovištích UTB. Každý rok organizujeme červnové kurzy s fyzikální tématikou, např. Praha fyzikální, exkurze do CERN ve Švýcarsku, do vodní elektrárny Dlouhé Stráně nebo na Hvězdárnu a planetárium v Brně.