Přeskočit na obsah

Předměty – Anglický jazyk

Anglický jazyk je prvním cizím jazykem na našem gymnáziu a tvoří povinnou součást výuky. Běžnou výuku doplňuje na nižším gymnáziu v sekundě volitelný předmět Angličtina hrou a ve vyšších ročnících volitelné semináře zaměřené na rozvíjení praktických jazykových dovedností nebo specializované na přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky B2 First, dříve First Certificate in English (FCE), a C1 Advanced, dříve Certificate in Advanced English (CAE). V seminářích se také procvičují testové úlohy používané u zkoušek International English Language Testing System (IELTS).

Žákům s hlubším zájmem o studium anglického jazyka, zejména anglických dějin, literatury, reálií anglicky mluvících zemí a dalších pokročilejších témat je v maturitním ročníku navíc nabízen volitelný profilový seminář Reálie anglicky mluvících zemí. Do budoucna se počítá s možností maturovat v rámci anglického jazyka i z těchto témat.

Pro žáky školy pořádáme pravidelně Konverzační soutěž v anglickém jazyce. Vítězové našich školních kol zpravidla postupují přes okresní kola do krajských kol soutěže. Velmi nás také těší, když ti nejlepší postoupí až do celonárodního kola. Motivaci žáků ke studiu angličtiny posilují i červnové kurzy zaměřené na seznámení s významnými díly britské a americké kinematografie.

Naše škola rovněž umožňuje studentům převážně druhých ročníků a sext zapojit se do rozsáhlého programu zahraničních výměn, jejichž hlavním komunikačním jazykem je angličtina. Velké oblibě se těší dva dlouhodobé výměnné programy – ať už s belgickým Beverenem, či německým Mayenem. Těchto výměn se v rámci daného školního roku zúčastňuje téměř stovka našich žáků. Výměnné programy jsou dvoutýdenní. První týden tráví naši žáci v zahraničí. Seznamují se s novým prostředím a kulturou dané země, a to nejen v rámci společného školního programu, ale také v hostitelských rodinách a v průběhu dalších volnočasových aktivit, které pro ně připravují jejich hosté. Obdobně pak probíhá druhý týden výměny u nás, kdy si studenti role vymění a věnují se svým hostům.

Angličtina je oblíbeným maturitním předmětem u žáků jak čtyřletého, tak i osmiletého studia. Naši žáci dosahují u maturitních zkoušek vynikajících výsledků nejen v rámci Zlínského kraje, ale i při celorepublikovém srovnání. Tento cizí jazyk naši žáci používají přirozeně a anglicky komunikují zcela bez zábran. Vysoká úroveň výuky anglického jazyka na našem gymnáziu se prokazuje při dalším studiu na vysokých školách, kde si naši studenti ve všech studijních oborech každodenně potvrzují, že je jejich znalost jazyka výborná.