Přeskočit na obsah

Předměty – Český jazyk

Čeština patří na našem gymnáziu tradičně k oblíbeným předmětům. Kromě toho, že z ní všichni povinně maturují, vybírají si ji mnozí studenti také jako volitelný předmět pro profilovou maturitní zkoušku. Zájemci o češtinu u nás mají mnoho možností rozvinout svůj talent, uspokojit touhu po nových poznatcích a také porovnat své schopnosti se svými vrstevníky.

Naši studenti se pravidelně velmi úspěšně zapojují do různých soutěží a olympiád. K těm tradičním patří Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž, literární soutěž pořádaná naší školou a také bezpočet slohových a literárních soutěží vypisovaných pravidelně i příležitostně jinými školami, různými organizacemi nebo nadacemi. Nemine rok, aby naši studenti neobsadili hned v několika soutěžích některá z předních míst.

Již několik let se také pravidelně zapojujeme také do České lingvistické olympiády (ČLO), kterou pořádá Filozofická fakulta ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. A co účast v této olympiádě obnáší? Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat s arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích. Popisované jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou v nich obsažené. Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky, zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů.   Ale to neznamená, že stále jen soutěžíme. Pro žáky nižšího gymnázia připravujeme např. zajímavé exkurze. K nejoblíbenějším patří návštěva zlínských filmových ateliérů, během níž si terciáni natočí svůj vlastní animovaný film. Studentům vyššího gymnázia zase nabízíme několik odborných literárních i mluvnických seminářů. Pro všechny pořádáme každoročně několik zajímavých přednášek a besed, na nichž se studenti setkávají s významnými osobnostmi naší literatury a kultury. Mimo to nabízíme exkurze do Prahy, výlety, navštěvujeme výstavy, divadla a kina.