Přeskočit na obsah

Předměty – Matematika

Matematika vždy hrála a stále hraje v gymnaziálním vzdělávání důležitou roli. Vyučující se snaží, aby naši studenti, bez ohledu na své budoucí profesní směřování, chápali matematiku jako předmět, který posiluje systematičnost, schopnost logického myšlení a hledání souvislostí a nalézání strategií pro řešení problémů.

Po absolvování druhého ročníku si mohou naši studenti dle svých potřeb a zájmů vybrat volitelné předměty. Ve třetím ročníku je to jeden seminář z matematiky SM3. Ve čtvrtém ročníku je seminářů již více. Seminář SM2 je věnován přípravě ke státní maturitní zkoušce z matematiky, seminář SM4 přípravě na profilovou maturitní zkoušku z matematiky, případně na zkoušku Matematika rozšiřující (dříve Matematika+). Seminář DIP pak poskytuje základy diferenciálního a integrálního počtu. Velmi oblíbený je seminář Logika, v němž se studenti připravují na přijímací zkoušky na VŠ konané formou testů studijních předpokladů a testů obecných studijních předpokladů.

O funkčnosti našeho systému svědčí to, že si matematiku jako volitelný předmět státní maturity vybírá přibližně 35 % našich maturantů a že tito dosahují velmi dobrých výsledků (mezi gymnázii Zlínského kraje se umísťujeme pravidelně na „medailových“ pozicích).

Ovšem nejdůležitější zpětnou vazbou jsou pro nás naši absolventi, kteří úspěšně zvládají studium technických, přírodovědných a ekonomických oborů na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Jsme vždy rádi, když se někteří z nich zapojí také do výuky, kde seznámí současné studenty s úskalími studia na vysoké škole.

Naši studenti se v průběhu školního roku zapojují také do nejrůznějších matematických soutěží a mnozí v nich dosahují vynikajících výsledků. V poslední době se vedle Matematické olympiády, Pythagoriády a Matematického klokana zúčastňují naši studenti Logické olympiády, Internetové matematické olympiády, Matematického náboje a Finanční gramotnosti.

A zde jsou nejlepší výsledky našich studentů za poslední dva roky. V Internetové matematické olympiádě v roce 2018 obsadilo sedmičlenné družstvo naší školy 9. místo ze 119 družstev z 65 středních škol z celé ČR. V roce 2018 postoupili tři studenti a v roce 2019 dva studenti do finále Logické olympiády, které se uskutečnilo pod záštitou Mensy ČR v Míčovně Pražského hradu. V Matematické olympiádě zvítězili dva naši studenti ve svých kategoriích v krajském kole a jednomu studentovi v nejvyšší kategorii A unikl postup do republikového kola o vlásek, když obsadil 4. místo. V krajském kole soutěže Finanční gramotnost jsme byli také velmi úspěšní, když zde naše družstvo zvítězilo. (Celostátní kolo se kvůli epidemiologické situaci bohužel již nekonalo.)