Přeskočit na obsah

Předměty – Tělesná výchova

Tělesná výchova má na GUH dlouholetou tradici, na kterou navazujeme i v současnosti a kterou se snažíme rozvíjet neustále dál směrem k atraktivnější a zábavnější formě výuky. Vedle povinné výuky TV, jejíž součástí je i zdravotní TV, pořádáme celou řadu sportovních aktivit, ať už školních, či mimoškolních, které jsou součástí Školního vzdělávacího programu.

Pro výuku TV využíváme vlastní sportovní halu (fotbal, volejbal, basketbal, florbal, korfbal, badminton, stolní tenis), gymnastický sál (gymnastika, tance, pohybové hry), posilovnu (cvičení na posilovacích strojích, kruhové tréninky) a také atletický a sportovní areál města Uherské Hradiště (atletika, plážový volejbal a další sportovní aktivity).

Pro studenty sekund, kvint a prvních ročníků každoročně organizujeme lyžařské kurzy na svazích tuzemských (Dolní Morava) i zahraničních (rakouské Alpy v oblasti Tyrolska a Korutan). Studenti sext a druhých ročníků mají možnost využít nabídky vodáckých kurů, které tradičně pořádáme na českých i slovenských řekách (Vltava, Dunajec, Váh, Hron, Poprad) a nově i v Rakousku (Isel, Möll, Dráva). Studenti septim a třetích ročníků každoročně absolvují sportovní kurz. Mohou si zvolit formu pobytového kurzu v italském přímořském letovisku, nebo formu domácího docházkového kurzu. Náplní kurzu jsou rozmanité aktivity (plážový volejbal, softbal, cykloturistika, kreativní a kooperativní hry, výlet do Benátek aj.)

V červnových výukových kurzech určených pro všechny studenty nižšího i vyššího gymnázia se zaměřujeme zejména na outdoorové aktivity (cykloturistika, vodní turistika, windsurfing, vysokohorská turistika, ferraty), a to jak v domácích, tak i zahraničních destinacích.

Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR a v průběhu celého školního roku reprezentují chlapci i dívky nižšího i vyššího gymnázia naši školu na mnoha sportovních soutěžích, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Jedná se zejména o kolektivní i individuální sporty jako jsou kopaná, florbal, volejbal, sportovní gymnastika, stolní tenis, lehká atletika, aj. Výčet sportovních akcí a výsledků zveřejňujeme na webových stránkách naší školy.

Nabídku mimoškolních aktivit doplňují sportovní a pohybové kroužky určené pro všechny studenty: florbal, volejbal, basketbal, kondiční posilování, softbal, tanec, folklorní soubor.