Přeskočit na obsah

Předměty – Německý jazyk

S naší školou je samozřejmě pevně spojena i výuka německého jazyka. Studenti si jej volí jako druhý cizí jazyk a nás těší jejich velký zájem. Výuka němčiny jako dalšího cizího jazyka směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Nad rámec běžné výuky je studentům nabízen dvouhodinový seminář německého jazyka ve třetím a čtvrtém ročníku, který usnadňuje žákům přípravu na maturitní zkoušku a zájemcům o německý jazyk umožňuje zvýšení úrovně jejich jazykových znalostí. Pozornost je zaměřena především na zdokonalení komunikativních dovedností. 

V průběhu studia realizují vyučující spolu s žáky konverzační soutěže a olympiády, práci na projektech, exkurze (např. Vídeň) či výukové kurzy. Máme velkou radost z úspěchů našich studentů v konverzačních soutěžích, kde se v okresních a krajských kolech umísťují na předních pozicích, a za velký úspěch považujeme postup některých z nich až do celostátního kola. Za zmínku rovněž stojí účast našich studentů v řečnické soutěži „Rednerwettbewerb“, která se každoročně koná na gymnáziu v Břeclavi. Soutěžícím je zadáno jedno téma, každý student si vybere své podtéma, na které souvisle a smysluplně pět minut hovoří, a to vše bez poznámek. V další části reaguje na dotazy poroty nebo publika. Hodnotí se řečnické dovednosti, obsah a výstižnost projevu a odpovědí na otázky v diskuzi či korektnost vyjadřování. V posledních šesti letech naši studenti obsadili 2 x 1. místo, 3 x 2. místo, 1 x 3. místo.

Tradiční součástí výuky německého jazyka jsou také výměnné pobyty. Během týdenního pobytu v německých rodinách mají naši žáci skvělou příležitost poznat život v Německu na „vlastní kůži“ a využít svých nabytých jazykových dovedností. Rovněž se naučí být dobrými hostiteli, starostlivými kamarády a skvělými organizátory, protože i oni na týden přivítají své německé partnery ve svých rodinách.

Žáci osmiletého i čtyřletého gymnázia mají u nás možnost složit z německého jazyka maturitní zkoušku. Jak u maturit, tak následně při přijímacích zkouškách na vysoké školy dosahují výborných výsledků. Někteří z nich studují němčinu na pedagogických či filozofických fakultách, dále se s ní i nadále setkávají na fakultách právnických či ekonomických. Rovněž nás těší, že několik studentů využilo možnosti zahraničního studijního pobytu na některé z německých či rakouských univerzit (Drážďany, Vídeň).

Naše škola připravuje studenty také na mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka – Německý jazykový diplom (DSD). Možnost zvládnout tuto zkoušku mají studenti, kteří si vyberou jako druhý cizí jazyk němčinu a přihlásí se v prvním ročníku čtyřletého gymnázia a v pátém ročníku osmiletého gymnázia do dvouhodinového odpoledního semináře, který pak čtyři roky povinně navštěvují. Zkouška probíhá v prvním pololetí maturitního ročníku, má dvě části, písemnou a ústní, vždy jí předsedá rodilý mluvčí, zástupce Německé centrály v Kolíně nad Rýnem, která řídí již téměř 30 gymnázií v ČR, která mohou své studenty k této zkoušce bezplatně připravovat. Výuku na naší škole zajišťuje německý lektor a proškolení vyučující NJ. Diplom potvrzuje znalosti německého jazyka na mezinárodní úrovni C1/B2, umožňuje studium na VŠ v Německu bez přijímacích jazykových zkoušek, na českých VŠ bývá zohledňován např. v programu Erasmus a pomáhá studentům v jejich profesní kariéře, pokud hledají pracovní pozice u německých firem.