Aktuální informace ze školy

Kniha o GUH


Gymnázium Uherské Hradiště - kniha o historii školy vydaná ke 130. výročí se prodává v pracovních dnech v kanceláři školy, telefon 572 434 151.

Červnové kurzy 2014


Seznam červnových kurzů pro letošní rok naleznete v dokumentu cervnove_kurzy_2014.pdf.

Registrace volitelných předmětů


Registrace volitelných předmětů pro školní rok 2014-2015 je otevřena. Studenti druhých a třetích ročníků se mohou přihlásit a vybrat si své volitelné předměty na adrese http://www.guh.cz/registrace/.

    Přednáška manželů Fričových

ilustrační foto Až z Prahy k nám ve čtvrtek 10. dubna 2014 přijeli manželé Yvonne a Pavel Fričovi ze slavné pražské rodiny Fričů, aby nám vyprávěli o svém dědovi, Albertu Vojtěchu Fričovi. Byl to významný především cestovatel a botanik - kaktusář, ale taky etnograf a fotograf. Na počátku 20. století podnikal jako dobrodruh objevné cesty do Jižní Ameriky, kde se spřátelil s místními indiány, oženil se tam, zplodil dceru, kterou nikdy neviděl, a dokonce jednoho z indiánů dovezl do Čech, aby ho mohl vyléčit. Většina jeho potomků v počtu asi 200 žije dodnes ve státě Paraguay a tamější obyvatelstvo se k němu hlásí dodnes. Dozvěděli jsme se nejenom o osudech spisovatele a botanika Friče, ale také o způsobu života dnešních indiánů, potomků Evropana, ke kterému se hrdě svým příjmením neustále hlásí.

24. 4. 2014, Vendula Smetanová, foto autorka

    Bronzové a bramborové volejbalistky

ilustrační foto Sportovní hala ZŠ TGM Bojkovice hostila ve středu 16. dubna 2014 nejlepší volejbalistky okresu z řad mladších žákyň. Naše škola vyslala do turnaje dvě nesmírně vyrovnaná tříčlenná družstva z řad primánek a sekundánek. Školu reprezentovaly Veronika Grančaiová PB, Tereza Bruková, Kristýna Cmajdálková (obě PA), Sára Galušková, Gabriela Turčinová a Lucie Zpěváková (všechny SA). Tato děvčata se věnují volejbalu také ve svém volném čase, takže měla trochu problém přizpůsobit se upraveným pravidlům hry v rámci turnaje. Přesto se dokázala v konkurenci šesti družstev prosadit a obsadila třetí a čtvrté místo. Tento výsledek a především předvedená hra jsou příslibem do budoucích let.

24. 4. 2014, Lenka Mazúrková, foto autorka

    Fyzikové u vysílače v Topolné

ilustrační foto Začátkem roku 2014 proběhly sdělovacími prostředky zprávy o tom, že 28. února 2014 bude po 62 letech ukončeno vysílání Českého rozhlasu v pásmu dlouhých vln prostřednictvím vysílače v Topolné. Studenti praktika z fyziky proto nezaváhali a využili možnost navštívit objekt vysílače ještě v době provozu. Nakonec se Český rozhlas a České radiokomunikace dohodli na prodloužení smlouvy a vysílání pokračuje i po 28. 2. Celý článek zde.

23. 4. 2014, Miroslava Maňásková, foto autorka

    Kterak jsme se vydali na pouť ze zemí uherskohradišťských do exotických krajů brněnských za poznáním a svědomitou reprezentací školy

ilustrační foto A reprezentovali jsme vskutku znamenitě. Akce nesoucí název "100 vědců do středních škol" se konala i v Uherském Hradišti, v červnu minulého roku. A šestice studentů v čele s neohroženou paní profesorkou Maňáskovou, následovanou neméně statečnou paní profesorkou Zubrovou se zúčastnila brněnské verze.

Vše probíhalo následovně: nažeňte bezmála dvě stovky studentů do přednáškového sálu, vpusťte dovnitř divokého profesora, doktora či podobně otitulovanou existenci, nejlépe ozbrojenou vědeckou přednáškou, pevně uzavřete dveře a po nějakých třech hodinách to vypusťte na čerstvý vzduch. Výsledky jsou vskutku velmi impozantní. Mnozí zjistí, co chtějí v dalších letech studovat, což je cenný poznatek. (Mnozí zjistí, co určitě v dalších letech studovat nebudou, což je poznatek neméně cenný.) Výběr vědeckých kapacit byl výborný. Jako první to byla ing. Jana Tichá, která povídala o blízkozemních asteroidech, v doprovodu svého manžela. Ten, přes svůj slib, že jí do toho nebude moc kecat, nedostál svého příjmení a tak se celá přednáška podobala spíše kombinaci diskuze kolegů vědců a manželské hádce. Po obědě přišla paní doktorka Drábová, která povídala svou obvyklou a jako vždy perfektní přednášku o jaderné energii, jejích rizicích a kolik zábavy nám může přinést. Dalším důležitým bodem programu byla práce v sekcích. Ta spočívala v skupinové práci studentů na libovolném (pseudo)vědeckém projektu, který si sami vymysleli, zvolili a následně prezentovali. Ve čtvrtek a v pátek jsme viděli vždy tři přednášky, v sobotu pak jednu. Seznam přednášek a bližší informace najdete na stránce http://www.100vedcu.cz/skoly.html. A zážitky? Bezvýhradně kladné! Kromě toho, že jsme viděli vážené vědce zblízka, mohli s nimi diskutovat a zájemci si směli i sáhnout (nevím o žádném), jsme se seznámili s novými lidmi z jiných škol a vytvořili si několik kamarádů.

23. 4. 2014, Matěj Lang, foto Miroslava Maňásková

    Výměnný pobyt s Maďarskem

ilustrační foto Ve dnech 2. 4. 2014 až 6. 4. 2014 jsme se my, žáci kvarty B, zúčastnili výměny s maďarskými studenty z Vácu. Jaké byly naše dojmy? "Už když středa začala, nemohli jsme se dočkat poledne, kdy byl plánovaný příjezd Maďarů. Seznamování se a nacházení témat k hovoru bylo zpočátku těžké, ale už ve čtvrtek večer jsme si připadali, jako bychom se znali roky. V pátek jsme navštívili Punkevní jeskyně a Brno, v sobotu jsme vyrazili na hrad Buchlov a pak na túru z kopce dolů do Buchlovic." "Snažili jsme se seznámit hosty s naším regionem. Zábavné bylo učení češtiny a maďarštiny, které se ukázalo jako potřebné, jelikož maďarští studenti neuměli moc anglicky." "Co jsme čekali, to jsme dostali!" "Výměnný pobyt byl pro obě strany velmi poučný. Teď už vím, že "fakanal" je vařečka a umím nadávat už ve více než čtyřech jazycích. Maďaři neuměli moc dobře anglicky, ale pantomima to spravila." SZIA – AHOJ!

23. 4. 2014, studenti 4OB, foto Barbora Šocová

    Naše gymnázium má 130 let

ilustrační foto Před více než sto třiceti lety žilo na Moravském Slovácku na tři sta tisíc obyvatel s mateřskou řečí češtinou bez možnosti jiného než základního vzdělání. Německé školy konzervovaly stav povýšenosti německého jazyka i německé národnosti, všechny předchozí snahy o zřízení české školy byly Vídní jednoznačně odmítány. Až hradišťská delegace na podzim roku 1883 byla úspěšná a mohly začít aktivní přípravy na založení prvního českého gymnázia v Uherském Hradišti. Tábor lidu na podporu české školy přivítal na Rochusu několik tisíc nadšených podporovatelů z Hradiště i okolních dědin, 1. září 1884 bylo zahájeno vyučování na prvním českém soukromém gymnáziu na Moravském Slovácku. Obrovský vklad do budoucnosti vložil stavitel Schaniak, který škole v roce 1885 předal k užívání historickou budovu gymnázia. V prvních letech bylo ve třídě až sedmdesát žáků, děvčata začala navštěvovat gymnázium až od roku 1909.

S úctou a pokorou čteme předchozí řádky a do historie posíláme poděkování zakladatelům naší školy. Po sto třiceti letech z jejich odkazu vyrostl moderní vzdělávací kampus evropské úrovně, který po celou dobu byl pevnou součástí města Uherské Hradiště a naopak, město Uherské Hradiště vždy pečovalo o svoje gymnázium péčí starostlivého hospodáře... Celý článek zde.

22. 4. 2014, Zdeněk Botek, foto Lukáš Psík

    GUH má novou jídelnu!!!

Sen několika generací studentů se naplnil v pondělí 3. února 2014. Léta intensivních jednání se zřizovatelem gymnázia Zlínským krajem, několik měsíců diskuse nad projektem rekonstrukce bývalého autosalonu CITROEN zpracovaným hradišťskou projekční firmou GG Archico a šest měsíců stavební činnosti firmy PaPP Uherské Hradiště vedlo k realizaci komplexního stravovacího zařízení s denní kapacitou 1000 strávníků gymnázia. Již první dny a týdny ostrého provozu prokázali zásadní rozdíl v kvalitě stravy i v kultuře stravování. Příjemnou tečku všemu dodává vysoce profesionální a zároveň ochotný a vstřícný personál naší jídelny.

V pondělí 17. března 2014 jsme uspořádali malou slavnost - oficiální otevření stravovacího zařízení za účasti pracovníků naší školy současných i bývalých, za účasti nejvyšších představitelů zřizovatele - pana hejtmana ing. Stanislava Mišáka, jeho náměstka ing. Ivana Mařáka a radního pro školství dr. Petra Navrátila, za účasti delegace města Uherské Hradiště v čele s panem starostou Květoslavem Tichavským a také za účasti dalších hostí z oblasti regionálního školství. Milým hostem byl také místopředseda poslanecké sněmovny ČR pan Mgr. Petr Gazdík.

V úvodním projevu představil ředitel školy historii vzniku stravovacího komplexu, ale i další investiční plány školy. V následných projevech popřáli nejvýznamnější hosté gymnáziu další úspěšná léta a přislíbili podporu v jeho dalších aktivitách.

22. 4. 2014, Zdeněk Botek

    Výstava František Bogataj a výsadková skupina Carbon

Kdo to byl František Bogataj? Odpověď na tuto otázku by vám dali studenti dějepisného semináře 3. ročníku, kteří navštívili ve čtvrtek 10. 4. 2014 výstavu František Bogataj a výsadková skupina Carbon umístěnou v Zámecké galerii v Uh. Ostrohu. Výstava věnovaná tomuto významnému uherskoostrožskému rodákovi se zároveň týkala celé paraskupiny Carbon, jejímž byl Bogataj velitelem a která rozvinula svou činnost od jara 1944, kdy se stala důležitou složkou protinacistického odboje.

Studenti si v úvodu vyslechli přednášku paní Věry Hendrychové, která je vyčerpávajícím způsobem seznámila nejen s osudy všech čtyř členů paravýsadku, ale i s těžkostmi odbojové činnosti v Protektorátu vůbec. Poté si mohli prohlédnout panely s fotografiemi a příběhy pamětníků, dochované předměty po odbojářích či vyznamenání, jež jim byla udělena za jejich zásluhy. V závěru exkurze studenti zhlédli krátký dokument z cyklu Stínoví vojáci, který tematiku doplnil.

22. 4. 2014, Kateřina Kuncová

    Ekonomicko–manažerská olympiáda

"Jmenuji se Petr Sedláček, jsem student septimy a jsem přijat na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek. Jen musím ještě ukončit čtvrtý ročník." Právě přijetí na fakultu je jedna z odměn účasti a postupu v Ekonomicko-manažerské olympiádě. Letos se z naší školy zapojilo do soutěže 8 studentů 3. ročníku. Testy pak prověřily jejich znalosti z oblasti společenských věd, matematiky, logiky, všeobecného přehledu, ekonomiky, managementu a z cizího jazyka. Předkola se zúčastnilo neuvěřitelných 2847 studentů. V této konkurenci se Petrovi podařilo uspět a postoupil do finále, které se uskuteční v pátek 20. 6. 2014 ve Zlíně. Přejeme hodně úspěchů.

22. 4. 2014, Petr Machala

    Minifotbal

V úterý 15. 3. se na uherskobrodském Lapači pokoušel o postup do krajského kola chlapecký tým složený z terciánů a kvartánů. V okresním kole se ve velmi chladném počasí mezi sebou utkalo devět družstev. Ani dvě vítězství jedna remíza a jedna prohra ve skupině však nestačily na finálové boje, neboť o druhém postupujícím rozhodlo v náš neprospěch horší brankové skóre. Školu reprezentovali Jiří Mikoška, Jan Bartošek, Petr Baroň, Radek Kolačný, Ondřej Pecháček, Jan Šabata, Marek Mička, Jan Možíš a Michal Klečka.

22. 4. 2014, Ivo Blažek

    EUROREBUS - a jedeme do Prahy...

ilustrační foto Top Hotel Praha - to je místo, kde se v pátek 6. června 2014 utkají nejlepší soutěžící z celé České republiky v soutěži Eurorebus. Za naši školu se do republikového kola úspěšně probojovali: Jednotlivci 01: Tomáš Večeřa (2OA), Lucie Zpěváková (2OA), Natálie Khazaalová (2OA). Jednotlivci 02: Jan Šabata (3OA), Věra Čechmánková (3OA), Petr Hvožďa (3OA) a Tereza Nevařilová (3OB). Jednotlivci SŠ: Jakub Vávra (4.B). Za školní kolektivy jsou to třídy: 1OA, 3OB, 5OB a 4.B. Blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v republikovém kole!

16. 4. 2014, Martin Vrzala, foto Martin Lavický

    Vernisáž výtvarných prací

ilustrační foto Dne 2. 4. 2014 proběhla vernisáž výtvarných prací našich druhých ročníků a sext, žáků semináře výtvarné výchovy a žáků nižšího gymnázia. V prostoru žlutého patra hlavní budovy můžeme vidět zajímavé modely šatů, které naši druháci navrhli z netradičních materiálů, jako je pletivo, sádra, plato od vajec apod. Součástí zadání bylo šaty nejen navrhnout tak, aby byly nositelné, ale také je kvalitně nafotit a předvést (ples GUH). Žáci si vyzkoušeli jak kresbu a práci s 3D objektem, tak prezentaci své práce - fotografování, tvorba plakátu, přehlídka. Studenti semináře výtvarné výchovy si vyzkoušeli techniku linkrusty - reliéfní malbu. Svá vskutku originální díla vystavují ve foyer školy.

Žáci primy B vyzdobili svou třídu malbami ve stylu jeskyně Lascaux, kde můžeme obdivovat pravěká divoká zvířata. Atmosféru vernisáže skvěle doplnilo vystoupení pěveckého sboru Viva la musica pod vedením pana profesora Jakuba Tomaly. Ukázku všech prací našich studentů můžete vidět v přiložené fotogalerii.

16. 4. 2014, Lukáš Psík, foto autor

    Helena Jarocká: Gymnázium Uherské Hradiště

ilustrační foto U příležitosti 130. výročí svého založení vydalo gymnázium výpravnou publikaci (272 stran, desítky unikátních fotografií) s lakonickým názvem Gymnázium Uherské Hradiště. Kniha vypráví přitažlivým způsobem o dramatických okolnostech vzniku této na Slovácku první střední školy s vyučovacím jazykem českým i o dalších desetiletích její existence až do dnešních dní. Poučíte se o její neuvěřitelně zajímavé historii (usilovný boj za její založení, úctyhodně rychlý rozvoj v prvním půlstoletí, podivné fungování za nacistické okupace, zvraty po únoru 1948, nezdolně „barevný“ život studentský i v „šedých“ letech tzv. normalizace a obrovské změny ve vyučování i mimoškolních činnostech po roce 1989), pobavíte se při vzpomínkách abiturientů i mnohých profesorů, připomenete si vlastní prožitky ze školních let – výlety, lyžařské kurzy, taneční, činnost v nejrůznějších kroužcích a souborech („hopsák“, „vodák“), zasmějete se nad perličkami z vyučovacích hodin, budete se kochat krásnými, vzácnými fotografiemi a prohlédnete si i seznam všech pedagogů, kteří ve škole působili a působí dodnes.

Kniha se prodává ve vrátnici gymnázia ve všední dny od 8 do 14. 30 za 300 Kč. Neměla by chybět v domácí knihovničce nikoho, kdo má GUH aspoň trošku rád! Autorské čtení se uskuteční v úterý 29. 4. od 18:15 hodin v Knihovně BBB a v úterý 6. 5. od 17 hodin v Komorním sále Reduty v Uh. Hradišti.

11. 4. 2014, Helena Jarocká

    Studenti na VUT Brno

ilustrační foto Studenti třetích ročníků, kteří navštěvují Praktická cvičení z chemie, měli ve čtvrtek 27. 3. 2014 možnost zúčastnit se exkurze na Fakultu chemickou VUT v Brně. Po složitějším příjezdu k budově fakulty nás čekal tým mladých doktorantů, kteří nás provedli po laboratořích. Seznámili jsme se se studijními obory, které jsou ke studiu nabízeny, s podmínkami pro přijetí do 1. ročníku a také s nabídkou aktivit pro volný čas. Viděli jsme, jak probíhají cvičení v jednotlivých laboratořích, testování dusičnanů ve vodě, jak se zjišťuje přítomnost a množství methanolu v destilátech, k čemu slouží spektrometr. Z exkurze jsme si odváželi nejen upomínkové dárky, ale i poznatek, že chemie se studuje spolu s matematikou i fyzikou, a proto základy těchto přírodních věd je nutné mít ze střední školy.

11. 4. 2014, studenti 3. ročníku, Nikola Lagová

    Chemie objektivem

ilustrační foto Třetí ročník fotografické soutěže Chemie objektivem, kterou pořádá Střední odborná škola a Gymnázium Staré město, měl hlavní téma Voda. Do fotografické soutěže se zapojili žáci základních a střední škol Zlínského kraje. Z 93 soutěžních snímků se na skvělém prvním místě umístila Jana Bilíková (SA) s fotkou Kapky na pavučině a na krásném třetím místě s fotkou Krystal ledu se umístila Barbora Šocová (KB).

Na slavnostní vernisáži převzali naše úspěšné fotografky z rukou ředitele Bedřicha Chromka diplomy a ceny. Studentkám patří velký dík a obdiv za vzornou reprezentaci.

3. 4. 2014, Lukáš Psík, foto Jana Bilíková, Barbora Šocová, Lukáš Psík

    Školní kolo výtvarné soutěže Pod modrou oblohou

ilustrační foto V rámci výuky výtvarné výchovy a kroužku výtvarné výchovy se žáci nižšího gymnázia zúčastnili již 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou s tématem "Cesta". Z celkového počtu 30 obrázků jsme do soutěže poslali 8 nejlepších.

Vyhodnocení školního kola proběhlo 27. 2. 2014. Na prvním místě se umístila Adéla Vodičková (SA), na druhém místě Dorota Ingrová (PB) a třetí místo obsadila Barbora Šocová (KB). Vítězné práce postoupily do 9. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou pořádanou Základní školou v Moravské Třebové. Našim vítězům přejeme hodně štěstí v dalším kole soutěže.

3. 4. 2014, Lukáš Psík, foto autor

    Úspěch latinářů v zemském kole soutěže CERTAMEN LATINUM

ilustrační foto Po roce studenti semináře latinského jazyka opět uspěli v zemském kole soutěžě CERTAMEN LATINUM, která se konala v Brně. Studentka Terezie Minaříková (OA) získala 4. místo v kategorii A a postoupila do kola celostátního. Tomáš Lysoněk (OA) také postopil do celostátního kola v kategorii B z místa prvního. Studentům k dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Praze.

3. 4. 2014, Michaela Psíková, foto Lukáš Psík

    Okresní kolo soutěže v informatice - Textový editor

ilustrační foto Dne 2. 4. 2014 pořádala ZŠ Staré Město okresní kolo soutěže v informatice se zaměřením na využití textového editoru MS Word. V prvním kole soutěžící předvedli schopnost upravit dokument v textovém editoru podle předlohy. Ve druhém kole pak prověřili své znalosti pojmů z oblasti výpočetní techniky při vyplňování křížovky a v testu. Naše gymnázium reprezentovaly tři studentky z tercií. Všechna děvčata svým bodovým ziskem obsadila první tři příčky výsledkové listiny, a to s velmi těsným bodovým rozdílem. Nejúspěšnější byly Zuzana Otradovcová a Ester Vilímková, které obsadily krásné druhé místo. Amálie Švehlová skončila se ztrátou pouhých dvou bodů na místě třetím. Našim úspěšným děvčatům moc gratulujeme!

2. 4. 2014, Jana Bobčíková, foto autorka

    Lyžařský výcvikový kurz 2.OA a 2.OB

ilustrační foto Dne 9. 3. 2014 se třídy 2.OA a 2.OB vydaly na lyžařský výcvikový kurz na Dolní Moravu. Protože počasí letošní zimě nepřálo, do poslední chvíle se rozhodovalo o tom, zda se pojede, či ne. Nakonec jsme jeli a myslím, že jsme udělali dobře. Sněhu sice moc nebylo, ale zalyžovali jsme si. Nechyběly ani společně strávené večery, na kterých jsme si zazpívali, zahráli různé hry a popovídali. Ve středu odjela naše třídní profesorka a vystřídal ji pan profesor Psík, třídní 2.OA. Pevné jádro pedagogického doprovodu tvořily profesorky Genrtová a Mazúrková a páni profesoři Blažek, Botek, Tomala a Šuranský. Celý týden uběhl jako voda a všichni jsme si to užili.

2. 4. 2014, Helena Minaříková, foto Lukáš Psík

    ... A ZASE TA FRANKOFONIE

ilustrační foto Vernisáž prací studentů z historie, literatury, hudby, pexeso, puzzle, přednes z francouzské literatury, zpěv francouzské písně, ochutnávka z francouzské kuchyně a vyhlášení soutěže o nejlepšího FRANKOFOŇÁKA. Letos jsme oslavili všichni společně již 2. ročník Mezinárodního dne Frankofonie na našem gymnáziu a pevně věříme, že se všem frankofilům tradice zalíbila a budeme rádi za všechny vaše nápady i připomínky pro budoucí ročníky. Děkujeme všem studentům a studentkám, kteří se letos na vernisáži a programu podíleli.

Vive la Francophonie 2015

2. 4. 2014, Marta Bříštělová, foto Lukáš Psík

    Akademie 2014

ilustrační foto 17. 3. 2014 proběhla ve Slováckém divadle tradiční Akademie GUH, jejíž večerní představení se stalo důstojným završením oslav 130. výročí založení naší školy. V téměř tříhodinové přehlídce kvalitních tanečních, hudebních, pěveckých, filmových čísel i nápaditých scének přesvědčili naši studenti opět hradišťskou veřejnost, že i své mimoškolní aktivity zvládají na výbornou. Většina čísel byla předvedena na profesionální úrovni, a proto patří velké poděkování jak profesorům, tak samotným studentům za náročnou a zodpovědnou přípravu. Podívejme se ještě jednou na fotografie, které nejlépe úroveň celého večerního představení dokumentují.

26. 3. 2014, Jitka Polišenská, foto Lukáš Psík

    Truňk chce i TEBE!

ilustrační foto ilustrační foto Truňk, noviny studentů GUH. Již s prvním vydání v roce 2007 se stal nedílnou součástí života naší školy. Zároveň také hned od počátku patří k těm nejlepším studentským novinám a časopisům v rámci celé České republiky, což potvrzuje řada ocenění od Asociace středoškolských klubů ČR a Syndikátu novinářů ČR. Mezi ně patří i cena poroty z letošního roku.

Občas se studenti diví, že nové číslo Truňku nalézají v bufetu jen jednou za dva měsíce. Ačkoli se snažíme vydávat pravidelně, často se nám nesejde dostatek prací, a proto musíme uzávěrku posunout. A i když máme stálou základnu redaktorů, ne vždy stihnou psaní do časopisu skloubit s ostatními svými povinnostmi.

Proto bychom rádi vyzvali všechny nadané a talentované studenty (kterých na naší škole jistě není málo), aby usedli k peru či klávesnicí a pomohli nám spoluvytvářet náš časopis. Není důvod se čehokoli bát. Rádi vás mezi sebe přijmeme a budete-li chtít, pomůžeme s vašimi pracemi. Kdo ví, jestli se zrovna ve vás neskrývá další Karel Čapek, Jan Neruda nebo Karel Havlíček Borovský. Odměnou vám pak může být tričko Truňku, dobrý pocit a třeba i příslib bájného “gympláckého nebe” (kde se Truňk bezpochyby nalévá - tedy nápoj převážně alkoholického rázu).
Zbýva jen dodat - trunk@guh.cz.

24. 3. 2014, Iva Gejdošová, Hoferek Jan

    Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 se vydaly čtyři studentky našeho gymnázia do Zlína, aby svou účastí na Krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině oslavily Mezinárodní den frankofonie, který každoročně připadá na tento den. A důvod k oslavě byl po vyhlášení výsledků několikanásobný. Dívky Anna Magdalena Pavlicová, Nikola Zálešáková, Anna Graclová a Jitka Kadlečíková nejdříve absolvovaly poslech s porozuměním. V ústním kole pak předvedly své jazykové dovednosti při popisu obrázku, situačním rozhovoru (kategorie A1, A2) a samostatném mluveném projevu (kategorie B1, B2).

Anna Magdalena Pavlicová zvítězila v kategorii A1, Nikola Zálešáková obhájila krásné 2. místo v kategorii A2 a Jitka Kadlečíková vybojovala v těžké konkurenci rovněž hodnotné 2. místo v nejvyšší kategorii B2. Všem studentkám gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za ochotu reprezentovat naši školu.

24. 3. 2014, Barbora Matušková

    Chemická olympiáda kategorie C

Úlohy letošního ročníku jsou zaměřené na chemické prostředky, které je možno nalézt v jakékoliv domácnosti, popř. lze zakoupit v prodejnách drogerie. Testu školního kola se v úterý 18. 3. 2014 zúčastnilo 9 studentů z 1. a 2. ročníků. Navíc studenti odevzdali vypracované teoretické úlohy a v pátek 21. 3. 2014 si vyzkoušeli praktické pokusy.

Vítězkou se stala Milena Hoangová z 2.C, na druhém místě skončila Markéta Hrabincová z 2.D a třetí místo obsadila Klára Ševčíková z 5OA. Předmětová komise chemie přeje vítězkám hodně štěstí v krajském kole ve Zlíně, kde by měly 29. 4. 2014 reprezentovat naši školu.

24. 3. 2014, Jitka Vojáčková

    Lyžařský výcvikový kurz 1.A a 1.B

ilustrační foto Ještě jsme nechodili na gymnázium a už nám páni profesoři oznamovali, že další rok pojedeme na LVK do Rakouska do Mölltallu. Na začátku školního roku jsme už nadšeně dávali zálohu. Uteklo to jako voda a den D přišel. 16. února 2014 jsme se vydali na cestu plnou poznání. 1.A a 1.B odjíždí společně s panem profesorem Duškem, Botkem, Blažkem, Dudou, paní profesorkou Kraváčkovou a ing. Malým na lyžák. Cesta byla dlouhá a všichni jsme vystřídali spánek, sledování filmů či poslouchání písniček. Po dojezdu do Flattachu následovalo vybalování a psychická příprava na svah. Během týdne jsme se naučili spoustu nových technik lyžování a všichni ti, co neuměli lyžovat, nakonec zdolali dálnici. Další pozitivní věcí je to, že jsme se o sebe dokázali postarat a nikdo se neztratil a ani neumřel hlady. Celí vyčerpaní, ale plní nových zážitků, jsme se v sobotu vrátili domů. Na tohle budeme dlouho vzpomínat.

24. 3. 2014, Adéla Nedorostková, foto autorka

    Úspěchy v němčině

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín uspořádaly 12. 3. 2014 Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnili vítězové okresních kol Olympiády německého jazyka Zlínského kraje. Obsahem soutěže byl poslech s porozuměním, popis obrázku, konverzace se členy poroty na vylosované téma - např. Člověk a příroda, Společenský život, Zdravý životní styl, Multikulturní společnost atd. Naši školu vzorně reprezentovaly studentky septimy A - Aneta Mikesková a Martina Obselková. V silné konkurenci obstály výborně. Aneta obsadila velmi pěkné 4. místo a Martina obhájila 2. místo. Stává se tak zároveň náhradnicí do celostátního kola, které proběhne 8. dubna v Praze. Předmětová komise NJ oběma studentkám blahopřeje a děkuje jim za vzornou reprezentaci GUH v německém jazyce.

19. 3. 2014, Jitka Polišenská

    Biologická olympiáda

ilustrační foto Školních kol Biologické olympiády se z 1. a 2. ročníků zúčastnilo 25 studentů a ze 3. a 4. ročníků 8 studentů. Tématem olympiády byla komunikace. Úlohy byly složeny z teoretických částí, z poznávačky přírodnin a všeobecného testu.

Vítězkou v kategorii A se stala Dominika Škrabalová z 8OB, na druhém místě se umístila Eliška Kundratová ze 4.D. V kategorii B se vítězkou stala Kateřina Blahová z 6OA a na druhém místě skončila Markéta Hrabincová ze 2D. Výše jmenované by měly reprezentovat naši školu v krajském kole ve Zlíně. Blahopřejeme postupujícím, ale i všem ostatním, kteří ukázali, že mají o biologii zájem a umí víc, než je v učebních osnovách gymnázia.

17. 3. 2014, Martin Vrzala, Václav Procházka, foto autoři

    LEO Expressem do Prahy

ilustrační foto V pátek 7. února jsme si dali oddech od školy a vycestovali jsme poznávat Prahu. Sraz byl v 5:45 hodin ve Starém Městě, kde byl přistaven úžasný Leoexpres, kterým naše výprava začala. Cesta nám rychle uběhla a v 9:00 hodin nás přivítalo pražské nádraží. Trasa byla klasická - Václavské náměstí, Staromák s Orlojem. Následovala cesta přes Karlův most směr Pražský hrad, kde jsme chtěli pozdravit pana prezidenta. Rozchod od koně na Václaváku jsme si zpestřili nákupy. Vůbec nám nepřipadalo divné, když se po hodině většina spolužáků objevila u McDonaldu. Někdo si šel ještě prohlédnout Národní divadlo, někdo Krtka (metro). Protože nás už hodně bolely nohy, těšili jsme se do vlaku na zpáteční cestu. Návrat byl. kolem 20:00 hodiny, všichni pěkně unavení, ale spokojení a plní zážitků. Chtěli bychom velmi poděkovat panu Leoši Novotnému za poskytnutí možnosti jet do Prahy.

12. 3. 2014, Adéla Nedorostková, Michal Kolář, foto Adéla Nedorostková

    LEO Expressem v Praze

ilustrační foto V pátek 7. února se kvarta A vydala na jednodenní výlet do Prahy. Startovali jsme ve Starém Městě, kde jsme nastoupili na vlak LEO Express. Asi po třech hodinách jízdy vlak zastavil v Praze a začala procházka kolem Národního muzea, přes Václavské náměstí až na náměstí Staroměstské, kde jsme zrovna zastihli produkci apoštolů na orloji. Poté jsme Pařížskou ulicí pokračovali na Letnou, která na nás dýchla olympijskou atmosférou. Po krásné procházce Prahou jsme navštívili obchodní centrum Paladium. Celý den jsme zakončili poslední cestou na Hlavní nádraží, odkud jsme se už vraceli zpět do Starého Města. Velké poděkování patří panu Leoši Novotnému, díky němuž jsme mohli tento výlet absolvovat.

12. 3. 2014, Ondřej Martinek, Pavlína Hladišová, foto Jana Bobčíková, Terezie Fojtová

    Lyžařský kurz 1.B

ilustrační foto Lyžařský kurz se nám jako třídě 1.B velice líbil. Užili jsme si spousty sněhu v nádherném horském prostředí. Nejprve bych rád poděkoval kantorům za užitečné rady a pomoc při úplném začátku lyžování. Díky směřují též k našim rodičům, kteří nám umožnili účast na této poučné akci. Lyžovačku nám nezkazily ani počáteční komplikace a celý týden jsme si krásně prožili.

11. 3. 2014, Ondřej Helia, foto kolektiv 1.B