Přeskočit na obsah

Zpráva volební komise pro volby do Školské rady Gymnázia Uherské Hradiště

V pátek 4. června 2021 se konala na Gymnáziu v Uherském Hradišti volba zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady na roky 2021–2023. Vzhledem k tomu, že byly předloženy pouze 4 nominace, byli všichni kandidáti zvoleni aklamací do Školské rady.

Zvoleni byli následující pedagogičtí pracovníci:
1. Richard Horký
2. Vladislava Zubrová
3. Pavel Šuranský
4. Jitka Polišenská

Ve dnech od 1. do 4. června 2021 proběhly na Gymnáziu v Uherském Hradišti volby zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů do Školské rady na roky 2021–2023. Hlasování bylo realizováno formou elektronického hlasovacího lístku. Celkem bylo odevzdáno 106 elektronických hlasů, z nichž bylo 103 platných s 287 označenými jmény navržených kandidátů.

Zvoleni byli následující zástupci nezletilých žáků a zletilých studentů:
1. Tomáš Zubr, 51 hlasů
2.–3. Bronislav Chramcov, 48 hlasů
2.–3. Petr Gazdík, 48 hlasů
4. Pavel Čechmánek, 40 hlasů

Náhradník:
5. Ivo Kunc, 39 hlasů

Další pořadí:
6. Ludmila Vránová, 31 hlasů
7. Josef Válek, 30 hlasů

V Uh. Hradišti, 8. 6. 2021

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy