Přeskočit na obsah

Zpět v pravěku

Vzhledem k tomu, že stejně, jako každý rok absolvovali dějepisno-zeměpisnou exkurzi všechny kvinty a první ročníky, tedy v součtu přes 150 studentů, řekl jsem si, že za tak velký počet studentů nemůže mluvit jeden člověk, a tak jsem požádal všechny třídy o pohled na celou akci.
autor a fotograf Adam Zimčík

„Tady prodávají ledovou tříšť!“ Ozvalo se odněkud zezadu a zpátky se hned ozvalo „To tak! Prohlídka nádherné jeskyně a k tomu ještě angína zdarma, no neber to!“

Pravda, ač bylo opravdu chladno, dojeli jsme okolo 9:30 do muzea Anthropos, kde jsme po pořízení třídní fotky před ohromným mamutem, měli asi hodinu na vyplnění první části pracovního listu, což někteří řešili opsáním, jiní jeho řešením a jiní včasným ztracením papíru. V 11:00 jsme se přesunuli do jeskyní, kde jsme prošli více než 1700m umělé prokopaných chodeb, které vedly do kdejakých zákoutí. Poté jsme ještě zhlédli videoprojekci na velké, uměle vybudované betonové zdi, prošli si nálezy ze zdejší jeskyně, které nám sešit dějepisu jen tak neukáže, a tak ukončili celodenní poznávání.“
za třídu 5.OA Adam Zimčík

„V Anthroposu se celé naší třídě velmi líbilo. Především nás všechny zaujal mamut v životní velikosti, který opravdu nešel přehlédnout, a tak bylo samozřejmě nutností, abychom si u zvířete udělali společnou třídní fotku. Celá expozice o pravěku je v Anthroposu velmi zajímavá, ale nás také ještě zaujala rekonstrukce našich předchůdců. V hodinách dějepisu jsme si o nich povídali, ale když jsme je viděli „naživo“, tak jsme byli opravdu překvapeni z toho, jak někteří z nich byli malincí. Exkurze byla moc hezká a byl to příjemný začátek školy hned takto po prázdninách.“
za třídu 5.OB Kristýna Andrlová

Žáci si nejdříve prohlédli krásné jeskyně s krápníky a dozvěděli se, jak se takové jeskyně objevovaly a jak vnikaly. V dlouhých spletitých chodbách jsme se málem ztráceli a byli jsme uchváceni obrovskou akustikou takových to jeskyň například jeskyní Eliška.
Následně jsme přesunuli do Antroposu. Viděli jsme mamuta, pračlověka a vývoj lidstva. Dozvěděli jsme se o náboženství pravěkých lovců, o nástrojích co používali i o jejich výzoru.
Odnesli jsme si z cesty spoustu zajímavých a i neužitečných informací, ale zato jsme se zase o kousek sblížili s dobou pravěkou.“
za třídu 1.B Markéta Macháňová a Kateřina Adamová

Všechny první ročníky si ve čtvrtek 31.10.2019 vyjeli na exkurzi do Slupsko-šošůvských jeskyní a do muzea Anthropos v Brně.

Nečekanou zimu jsme zahnali hned po vstupu do překrásných jeskyň. Nejenže už nás zima nezajímala, protože krápníky byly vážně úchvatné, ale díky stále teplotě, kterou si jeskyně zanechávají, jsme se zahřáli. Měli jsme možnost vidět i pár netopýrů, kteří se chystali na přezimování v jeskyni. Rozlehlé jeskyně opouštíme plní nových informací.

V muzeu Anthropos v Brně jsme zaznamenávali informace do pracovních listů. K vidění bylo mnoho pravěkých nástrojů. Zajímavá byla podobizna pravěkého člověka, ale nejzajímavější byl model mamuta v životní velikosti. Fotka u něho nesměla chybět. Na cestě domů většina studentů spala nebo narychlo dodělávala pracovní listy.“
za třídu 1.C Kamila Sochorcová

Dne 31.10 jsme se vypravili na dlouho očekávanou exkurzi. Brzy ráno na nás čekaly autobusy, které nás zavezly do brněnského Antroposu. Součástí exkurze byly i pracovní listy, jejichž první část jsme zde vyplnily. Ještě stále pohlcení historií pravěku jsme nasedli do autobusu a vyšli vstříc Sloupsko-šošůvským jeskyním. Komentovaná prohlídka byla velmi obohacující, dozvěděli jsme se spoustu o tvorbě a vzniku jeskyní a životě v nich. A konečně jsme vyplnily druhou stranu našeho pracovního listu. Poté nastal čas vrátit se domů. Exkurzi jsme si moc užili a získaly nové poznatky v oblasti zeměpisu a dějepisu.
za třídu 1.D Ondřej Kavka