Přeskočit na obsah

Zábavné odpoledne pro žáky 5. tříd

Ve středu 13. 12. 2023 jsme si pro žáky z 5. tříd připravili zábavné odpoledne, kde si zájemci mohli v laboratořích školy vyzkoušet pokusy z oboru biologie, fyziky a chemie. V biologii jsme pro ně nachystali napínavou hru, kde děti musely využít mikroskop, práci s lupou a také znalosti z anatomie člověka. Ve fyzice jsme si připravili experimenty s termokamerou a s barvami světla. I chemie byla pro žáky nová – pokusem vyrobili krystalky látek, připravili a dokázali oxid uhličitý. I když mnozí z nich pracovali s mikroskopem a dalšími pomůckami poprvé v životě, tak byli velmi šikovní a ve všech 3 laboratořích se velmi aktivně zapojovali. Doufáme, že se toto odpoledne líbilo dětem stejně jako nám, vyučujícím, a přejeme zájemcům o studium na našem gymnáziu hodně zdaru při konání přijímacích zkoušek!

Vyučující Bi, Ch a Fy