Přeskočit na obsah

Workshop ve španělštině na MUNI v Brně 

Sešli jsme se časně ráno 13. dubna na autobusovém nádraží na nástupišti odkud vyjížděl náš autobus, směr Brno. Jakmile jsme dorazili, zamířili jsme přímo na univerzitu do Jazykového centra, kde nás už všichni čekali a příjemně nás uvítali. Celý workshop začal ještě před vstupem dovnitř, tedy načtením QR kódů, které nás rozřadily do skupinek. Všichni jsme se sešli v krásné aule, kde nás přivítala vedoucí projektu, paní PhDr. Athena Alchazidu, PhD., a kde byl ke každé skupince přiřazen průvodce. Název workshopu byl „Amazonia“, a tak jsme první zhlédli stručnou prezentaci o Amazonském pralese, kterou nám přednesla studentka MUNI narozená v Mexiku. Všichni pořadatelé workshopu mluvili pěkně, pomalu a srozumitelně, což nám účastníkům přišlo vhod. Po prezentaci následovaly čtyři aktivity, u kterých jsme se po skupinkách postupně střídali a všechno běželo jak po másle. Tři ze čtyř aktivit se zabývaly domorodými kmeny obývající Amazonský prales. Aktivity byly velmi zábavné ale taky naučné, dokonce jsme se mohli podívat na opravdové šperky a zbraně kmenů. Poslední aktivita byla o fauně a floře pralesu, šlo o poznávání jednotlivých druhů zvířat a rostlin. Aktivita byla hodně o rychlosti a postřehu, protože jsme se snažili ukázat na zadaný druh lepačkou na mouchy dříve než ostatní spolužáci, což nám přišlo jako skvělý nápad. Celý výlet bych shrnula jako velmi povedený.  

Klára Mikošková, 3.C