Výtvarné práce

Vybrané výtvarné práce za druhé pololetí ve fotografiích Lukáše Psíka.