Přeskočit na obsah

VÝTVARNĚ-POZNÁVACÍ VÝLET DO NP PODYJÍ

Těžko říct, kdy vlastně tento výlet začal. I když bylo v plánech uvedeno, že začátek akce bude dne 26. 11. 2018 v 7:20 na autobusovém nádraží, bylo nutné si uvědomit, že bez vynikající práce našich studentů ve výtvarném oboru bychom se nikdy nerozjeli v 7:35 směr Havraníky do bývalé školy v Havraníkách, která se po rekonstrukci stala budovou správy NP Podyjí, kam jsme také po dvou hodinách, dvaceti čtyřech minutách a třinácti sekundách dorazili. Hned po příjezdu jsme se v doprovodu milé paní inženýrky Svatavy Holubové vydali poznávat krásy NP Podyjí za účelem vybrat si námět pro uměleckou tvorbu. Vyčerpaní, ale uchvácení krásou národního parku jsme se vrátili zpět do Havraníků, kde na nás čekal pozdní, ale chutný oběd. Po obědě jsme se pokusili své dojmy z první návštěvy parku zachytit na papíře pomocí techniky akvarelu a lavírované tuše. Malovali jsme přibližně do devíti hodin, kdy jsme měli uklidit materiály a o půl desáté se sejít v jídelně k hodinu a půl dlouhému zpěvu písní, které každý zná. Po dvou a půl hodinách jsme měli dost zpěvu, a tak jsme šli dělat to, co nám všem jde nejlépe. Šli jsme spát. Na druhý den jsme se opět vydali hlouběji do národního parku, kde jsme měli možnost pokochat se pohledem například na vinici Šobes nebo 9 mlýnů. Výlet byl díky velké zimě poměrně náročný, ale své energie jsme doplnili vepřo knedlo zelem a květákovou polévkou, kterou nám s láskou připravili zaměstnanci v národním parku, za což jim moc děkujeme. Po posilnění jsme pokračovali v kreslení. Poslední den nás čekalo jen sbalení našich věcí a poslední dodělávky obrazů, s kterými jsme se pochlubili na vernisáži doprovozené vlastní hudbou.

Anna Mráčková, Adam Zimčík

Od pondělí 26. 11. 2018 do středy 28. 11. 2018 probíhal výtvarný pobyt v Havraníkách NP Podyjí. Pobytu se zúčastnili žáci kvart, kvint a sext. Celým výtvarným pobytem nás doprovázeli p. prof. Lukáš Psík, p. prof. Zdeněk Hubáček a paní inženýrka Svatava Holubová z NP Podyjí. První den jsme viděli okolí Havraníků a NP Podyjí, což nám bylo velkou inspirací při večerní tvorbě.

Druhý den jsme se vydali do vzdálenější části NP, kde jsme viděli malebnou zříceninu Nového Hrádku a pozůstatky železné opony, které jsme se snažili zachytit v našich malbách. Poslední den proběhla vernisáž, kde jsme nejen vystavili naše práce, ale dokonce jsme zahráli a zazpívali.

Výtvarně poznávací pobyt se velmi povedl a moc se nám tam líbilo. Jen počasí mohlo být přívětivější. Tímto bychom chtěli poděkovat oběma profesorům a především paní inženýrce Holubové, která nám ukázala mnoho krás NP Podyjí.

Alexandra Grossmanová