Přeskočit na obsah

VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY PRO TERCIE A KVARTY

V měsících dubnu a květnu pracovali studenti 3. ročníku Dějepisného semináře na panelech, které připomínají 80. výročí atentátu na říšského zastupujícího protektora Reinharda Heydricha.

Popsali při tom nejen Heydrichův život a postavení, ale také strukturu operace Anthropoid, plánování atentátu, přípravy ve Velké Británii, varianty atentátu nebo provedení atentátu. Bez povšimnutí nezůstaly ani odezvy atentátu-vypálení Lidic a Ležáků nebo poslední boj v Resselově ulici.

Ve čtvrtek 9. 6. Pak studenti semináře odprezentovali výsledky své práce všem studentům tercií a kvart. Na závěr prezentací zbyl čas také na dotazy z publika.

Děkujeme všem studentům za jejich ukázkový přístup k panelům i prezentacím.

Adam Zimčík, 7.OA