Přeskočit na obsah

VÝPRAVA DO JIHOČESKÉ DIVOČINY

Psal se šestý červnový den roku 2018 a kostelní zvony odbíjely čtvrtou hodinu ranní. Dosud osamocená nádražní budova v Uherském Hradišti se začala hemžit velkými nevzhlednými batohy a ticho proráželo pouze cinkání ešusů. To vše mělo na svědomí 30 bytostí (z 2.C) s ještě zalepenýma očima a s malátnými úsměvy na tvářích, jejichž cíl byl jediný: podniknout dlouho obávanou plavbu po divokých peřejích řeky zvané Vltava.

Skrz jihočeskou džungli je prováděli dva statní muži, kteří jim zadávali výzvy, jenž každý odvážlivec v divočině musí být schopen zdolat a pravidla, která jsou jeho povinností dodržovat.

  1. Při průjezdu jezem se zmoknutím počítati budeš
  2. Pavouky na palubě s klidem přijmeš
  3. V sedě na špičce přídi a zádi řídit loď budeš
  4. Přídě lodí vždy s chutí přeběhneš
  5. Brázditi řeku i ve stoje zvládati budeš
  6. Stavění pyramid z lodí se nezalekneš
  7. Při nájezdu lodě profesorstva do lodi vaší hněv svůj zadržovati budeš a následky s pokorou přijmeš
  8. Při slechu kytary tónů zpěvem svým přidávati se budeš
  9. Zpěv ptáků poslouchati budeš a v lodi usnout se neopovážíš
  10. Vše srdíčkem svým dělati budeš

Veškerá tato pravidla a výzvy posádka 2.C v čele s Petrem Sparrowem (Petr Vaculík) a Petrem s hlubokým ponorem (Petr Machala) zdárně dodržela a splnila. S odstupem času mohou účastníci této dlouho očekávané plavby se vší skromností říci, že GUH jistě nezažilo zdařilejší výpravu.

fotogalerie

Helena Kamrlová a Sára Motyčková