Přeskočit na obsah

Vernisáž VV prací

Dne 30. 11. 2023 proběhla ve foyer gymnázia za hudebního doprovodu sboru Viva la Musica vernisáž výtvarných prací. A co naši studenti všechno vytvořili?

Primy pracovaly s otisky razítek, s jejichž pomocí vytvářeli krajiny nebo pracovaly s výtvarným rytmem.

Žáky sekund inspirovala tvorba Františka Kupky, hledali zajímavé motivy v mikro a makrosvětě.

Tercie A malovala krajinu akvarelem, tercie B technikou akvarelu doplněnou otisky přírodních materiálů ztvárnila planetu Malého prince.

Obě kvarty zpracovávaly téma vesmíru, kombinovanou technikou namalovaly svět planet.

Žáci tříd 1.A, 1.B a 1.D se na reálných předlohách učili kresbou vystihnout co nejpřesněji tvar i světlo a stín. Žáci 1.C si vyzkoušeli techniku frotáže.

Kvinty modelovaly z keramické hlíny pravěké nádoby.

Třídy 2.B, 2.C, 2.D. a sexta A kreslily interiér historické budovy. Skupiny 2.A a sexty B se zabývaly skizzami krajiny vzniklými v plenéru.

Žáci semináře výtvarné výchovy 3. ročníku malbou akrylem, nebo olejovými pastely zachytili hloubku prostoru krajiny, seminaristé 4. ročníku k libovolnému tématu využili techniku linkrusty.

Fotografie architektonických detailů můžete obdivovat díky studentům semináře Počítačová grafiky 

Lukáš Psík, Veronika Sedláčková a Veronika Žufánková