Přeskočit na obsah

Velký úspěch talentovaného Adama Opravila

Adam Opravil spolu s Matyášem Novotným se umístili na skvělém 2. místě na Studentské vědecké konferenci, která se konala v Praze ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Absolventi stáží letošního ročníku Otevřené vědy zde představili odborné příspěvky z II. vědní oblasti – Živá příroda a chemie. Zaznělo celkem 40 příspěvků od 69 talentovaných mladých vědců.

Adam s Matyášem pracovali na Ústavu anorganické chemie AV ČR, téma jejich stáže bylo Syntéza nanoporézních koordinačních polymerů. Prezentovali luminiscenční boranové klastry, které sami syntetizovali a čistili a poté zkoumali jejich fotofyzikální vlastnosti. Podařila se jim substituce do zatím nepublikovaných pozic a dokonalé přečištění získaných produktů. Poradili si také s prezentací svých výsledků před odbornou komisí, která jim kladla nelehké dotazy.

Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a vědeckém bádání.

Radka Gurecká