Přeskočit na obsah

Vánoce bez sněhu? Ne tak na GUHU! 

Už na začátku adventu jsme se mohli na našem gymnáziu těšit ze sněhové nadílky. Studenti primy A, kvart a prvních ročníků v hodinách výtvarné výchovy s profesorkou Sedláčkovou připravili příval sněhových vloček. Malovali je na fólie bílou akrylovou barvou, každá vločka je – tak jako v přírodě – originál.

Velký dík patří především studentům primy B a tercie A, kteří s profesorem Psíkem připravili rekordních 120 skleněných malovaných baněk pro všechny zaměstnance školy.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na letošní vánoční výzdobě podíleli. 

Lukáš Psík, Veronika Sedláčková