Přeskočit na obsah

Válka skončila, můžeme zapomenout?

XXVI. ročník literární soutěže, Terezín

Dne 23. 9. 2020 se konalo slavnostní vyhlášení a předávání cen XXVI. ročníku literární soutěže v Terezíně – Memoriálu Hany Greenfieldové, jehož letošní téma znělo: „Válka skončila, můžeme zapomenout?“

Na počátku května 2020 uplynulo 75 let od porážky nacistického Německa. Soutěžící se museli zamyslet nad tématem války a položit si otázky, například, jak se lidé dokázali smířit se svými ztrátami, co je po válce vlastně čekalo a zejména, proč je třeba na minulost nezapomínat, a naopak odnésti si z ní ponaučení.

V kategorii pro střední školy bylo uděleno 7 míst, přičemž Gymnázium Uherské Hradiště obsadilo hned dvě. Na druhém místě se se svou prací umístila Gabriela Poncarová 3.D, na místě pátém to byla Eliška Hoferková 3.D. Program byl spojen s prohlídkou tamější expozice v bývalých Magdeburských kasárnách a možností návštěvy Muzea ghetta či Malé pevnosti.

Eliška Hoferková, 3.D