Přeskočit na obsah

V chemii se rozdávala zmrzlina!

I v letošním školním roce jsme zorganizovali program s názvem Hodina moderní chemie, který byl určen pro 2. ročníky a sexty. Jeho obsah navazoval na učivo anorganické chemie. Přednášející svými pokusy doplnili poznatky o střelném prachu, indikátorech, důkazech kationtů kovů, oxidu uhličitém i dusíku. Příjemným osvěžením byl i závěr hodiny, kdy všichni ochutnali chemickou zmrzlinu.

Blanka Nezdařilová