Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD

V pondělí 18. 12. a v úterý 19. 12. 2017 probíhaly na naší škole ústní zkoušky DSD. 14 studentů 4. ročníků a oktáv prokázalo, že jejich znalosti německého jazyka v ústní části jsou na nejvyšší mezinárodní úrovni C1, 5 studentů obhájilo úroveň B2. Paní Miriam Schadwill, předsedkyně zkušební komise, pochválila naše studenty za svědomitou přípravu, schopnost diskutovat o náročných problémech, vysvětlovat je a obhajovat svůj názor. Témata závěrečných prací z oborů přírodovědných i společenských svědčí o mnohostrannosti zájmů našich studentů a jejich dobré orientaci v problémech současného světa. Přejeme jim, aby i výsledky písemné části této zkoušky, která se právě v SRN opravuje, byly co nejlepší a věříme, že se jim tak  podaří Německý jazykový diplom získat.

Jitka Polišenská
foto: Lukáš Psík