Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD

Toll gemacht! V pondělí 10. 1. 2022 obhájilo 14 studentů hradišťského gymnázia jazykovou úroveň C1 v ústní části zkoušek DSD (Německý jazykový diplom). Ve volných projevech i řízených rozhovorech přesvědčili Miriam Kristinu Schadwill, předsedkyni poroty, která zároveň zastupuje Německou centrálu pro zahraniční školství (ZfA), nejen o výborných jazykových schopnostech, ale i o velmi dobré obsahové orientaci v kontroverzních tématech současného Německa, jako jsou například Zákazy dieslových motorů, Opatření proti plýtvání pitnou vodou, Nasazení robotů ve službách, Posílení mediální kompetence ve vyučování, Zavedení kvót pro přijetí žen na vedoucí pozice atd. Prokázali tak, že celkový dojem, který má mluvčí vyvolat, vytváří nejen dobré odborné znalosti, ale i úroveň vystupování a kultura projevu. Přejeme našim studentům, aby jim tyto schopnosti otvíraly cestu v jejich dalším studijním i profesním postupu.

Jitka Polišenská