Přeskočit na obsah

Ústní zkoušky DSD

Dárcovství orgánů v Německu, Eutanázie, Přijetí Turecka do EU, Německo a konflikt na Blízkém východě, to jsou jen některá z témat prezentovaných v pátek 10. 1. 2020 při ústní zkoušce DSD na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Dvanáct maturantů naší školy se ke zkoušce připravovalo po čtyři roky v seminářích DSD, především v letošním školním roce pracovali na seminární práci, kterou pak ve svém mluveném projevu představili. Hodnocena byla obsahová výstižnost, mluvnická a jazyková správnost, schopnost přesvědčivé argumentace a dobré reakce na otázky zkoušejících. Součástí zkoušky byl i mluvený projev na předem neznámé téma – Budoucnost, Povolání, Výživa, Zahraniční studium…

Miriam Kristina Schadwill, zástupkyně Německé centrály pro zahraniční studium a předsedkyně zkušební komise, vyzvedla velmi dobrou jazykovou vybavenost našich studentů i jejich svědomitý přístup k této nelehké zkoušce. Zkušební komise – Bettina Weber, Jitka Polišenská, Zuzana Dudová, Anna Sošková mohla s radostí potvrdit úspěšné složení zkoušky u všech 12 studentů, a to 9 x C1, 3 x B2. Přejeme jim, aby stejně dobře dopadlo hodnocení písemných prací, které se právě v Německu opravují, aby znalosti německého jazyka využili co nejvíc ve své budoucí profesní kariéře, k níž by jim měl právě Německý jazykový diplom otevřít cestu.

Mgr. Jitka Polišenská