Přeskočit na obsah

Úspěch v matematice = nový iPhone

V úterý 21. května čekala na Lenku Janíkovou z 5.OB velmi příjemná cesta na Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně. Jela si zde totiž převzít cenu za první místo v krajském kole Matematické olympiády, kategorie C (1. ročník SŠ), kterou byl chytrý telefon iPhone 6s. Ten do soutěže věnovalo Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje z. s. a slavnostního předání se ujal jeho ředitel pan Ing. Daniel Hajda.

Odměna je to jistě zasloužená, neboť Lenka musela projít nástrahami školního kola a v kole krajském být lepší než 21 jejích vrstevníků z celého Zlínského kraje.

Lence blahopřejeme a přejeme úspěch nejen v dalších matematických soutěžích, ale i ve studiu a osobním životě!