Přeskočit na obsah

Umíme naslouchat a odměnou nám bylo poutavé vyprávění našich blízkých

Žáci kvarty B si vybrali ve své rodině pamětníka. Ve většině případů to byla babička nebo dědeček (prababička, pradědeček) a začali pátrat po zajímavostech v jejich životě. V první fázi si měly děti za úkol sestavit stručný životopis. Potom jsme začali společně přemýšlet o otázkách, které by mohly svým blízkým klást. Dali jsme také dohromady důležité dějinné události a vše si zapsali.

Nejdůležitějším bodem bylo nahrávání pamětníka, podle kterého potom děti sestavovaly svá vyprávění a přidaly také obrazový materiál.

Většina pamětníků chce zůstat v anonymitě a my to samozřejmě budeme respektovat.

Zde uvádím jen některé úryvky z vyprávění v hodině:

Myslela jsem si, že to bude za čtvrt hodiny hotové, ale nakonec jsem s dědečkem strávila tři hodiny a pořád mi měl, co vykládat.

V tuzexu se daly koupit různé věci ze Západu, ale musel jsi mít bony.

Vyměnil jsem ochutnávku na trhu za žvýkačku Pedro.

Kousek od našeho bydliště havaroval americký letec a já se sestřenicí jsme byli zvědaví a šli jsme se na místo podívat, německý voják nás tam nakonec pustil a my si odtud tajně odnesli náboj.

Babička pracovala u Bati, ale byla to pro ni velice těžká práce.

Dědečkovi zakázali psát do kroniky, protože nesouhlasil s příchodem vojsk Varšavské smlouvy.

S dědou jsem se dívala na Spartakiádu, kde cvičil.

Tatínek skládal přísahu na Dukelském průsmyku.

Babička žila v Normandii a v době, kdy byla Francie okupovaná nacisty, chtěli utéct do volné zóny, ale takový nápad měla většina lidí, tak se nakonec museli vrátit s nepořízenou, ale při návratu našli svůj dům rozbombardovaný!

Děkujeme (pra)babičkám, (pra)dědečkům, maminkám, tatínkům a celým rodinám za pomoc a trpělivé vysvětlování.