Přeskočit na obsah

Studenti GUH objevují Katedru germanistiky na FF UP v Olomouci

Proč vlastně zvládnout zkoušky DSD a získat Německý jazykový diplom? Jednou z mnoha výhod je možnost studia na FF UP v Olomouci. Právě proto navštívilo 16 studentů Semináře DSD 4. a 3. ročníku Katedru germanistiky na FF UP v Olomouci. Mgr. Alžběta Peštová, Ph.D. a Mgr. Sabine Voda Eschgfäller, Dr. informovaly naše studenty o tom, jak probíhá studium němčiny na filozofické fakultě, co nabízí program Erasmus a jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení studia. Součástí programu bylo i aktivní zapojení našich studentů do výuky v Semináři německé filologie a gramatiky pro 1. ročník, který vedl německý lektor, dále pak práce s německým textem v knihovně na Katedře germanistiky. Intenzivní výuka německého jazyka na akademické půdě byla ve čtvrtek 20. 10. 2022 zakončena dvouhodinovou prohlídkou Olomouce, která proběhla opět v němčině. Jak rozumíme rodilým mluvčím, jak široká je naše slovní zásoba, umíme samostatně pracovat s textem? Na tyto otázky nejlépe odpoví písemná část zkoušek DSD, která proběhne už 22. 11. 2022.

Jitka Polišenská