Přeskočit na obsah

Středoškoláci představili výsledky svých stáží na online konferenci Otevřené vědy 2020

Přehlídka výsledků stážistů Otevřené vědy letos proběhla díky nepříznivé epidemiologické situaci online. Virtuálně se sešli nejen absolventi stáží ročníku 2020, ale samozřejmě také odborná porota, která prezentace studentů hodnotila. Studentské vědecké konference se zúčastnilo 74 talentovaných mladých vědců. Studenti představili porotě témata, jimž se věnovali během svých ročních stáží a především výsledky, ke kterým ve svém bádání dospěli.

Studentská vědecká konference proběhla online. Ve stejném čase, pouze v jiném virtuálním prostředí, prezentovali středoškoláci své výsledky odborné porotě. Příspěvky byly již tradičně zařazeny do programu podle vědních oblastí.

Prezentace výsledků ze stáží III. vědní oblasti (humanitní a společenské vědy) letos zastoupilo devět zajímavých témat z oboru filologie, dějin umění, sociologie, literatury, historie, antropologie, psychologie i popularizace vědy. Tyto příspěvky hodnotila odborná porota ve složení: PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Mařík, Ph.D. A v této kategorii obsadil spolu se svou pracovní skupinou 3. místo student 7.OA Tomáš Krchňáček. Tomáš se účastnil roční stáže Historická a editorská práce na přípravě archivních dokumentů k vydání.

Stáže pro středoškoláky budou pokračovat také v roce 2021.

Drahomír Hlaváč