Stařešinové 2018

Setkání stařešinů ve fotografiích Lukáše Psíka