Přeskočit na obsah

Štafetový beh na Bradlo, 5. 5. 2023

Štafetový beh na Bradlo sa dlhoročne organizuje pri príležitosti úmrtia gen. M. R. Štefánika. Žiaci sa zastavia pri pomníku na Myjave, kde odovzdajú kyticu a potom pokračujú štafetovým behom na Košariská. Tam si poprezerajú múzeum M. R. Štefánika a spolu s českými študentmi si oživujú históriu života tohto nášho priekopníka nových dejín pre Čechov a Slovákov. Každoročne sa behu zúčastňuje 12 žiakov z našej školy a 6 žiakov z gymnázia Uherské Hradište, pričom každý žiak odbehne bežecký úsek cca 4 km. Vyučujúci TV organizujúci tento beh sa tiež zúčastňujú behu.

Za naši školu se zúčastnili a běželi:
Adam Výsmek, 4.OA
Tomáš Salinger, 4.OA
Radek Chramcov, 4.OA
Nela Gregárková, 4.OA
Justýna Bittnerová, 4.OA
Eliška Bělohradová, 4.OB