Přeskočit na obsah

Španělský velvyslanec navštívil naši školu

Dne 6. 9. 2019 měla naše škola tu čest uvítat jako svého hosta španělského velvyslance Ángela Lossada Torres-Quevedo. Ve svém programu si pan velvyslanec udělal chvíli čas i na nás, a proto jsme měli možnost, jakožto studenti španělského jazyka, zúčastnit se přednášky, která se pořádala v aule naší školy. Přednášky se taktéž zúčastnil pan docent Daniel Nemrava z filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se chopil tlumočení. Během tohoto setkání jsme se dozvěděli, jak dlouho zde pan velvyslanec už je, kde působil předtím, co od práce očekával a co práce ve skutečnosti obnáší, něco o jeho rodině a také jestli mu chutná (či spíše nechutná – jak se nám sám svěřil) české jídlo. Myslím, že na všechny zúčastněné přednáška zapůsobila, protože setkat se se španělským velvyslancem a moct se zeptat na to, co nás zajímá, a dozvědět se i něco přímo od něj, se nám nepoštěstí každý den.

Alexandra Vítková, 3.D