Přeskočit na obsah

Simulace života na ambasádě s velvyslankyní Petrou Ali Dolákovou

Dne 19. 12. 2023 jsme ve společenskovědním semináři uvítali velmi příjemného hosta, zástupkyni velvyslankyně ČR v Černé Hoře Petru Ali Dolákovou. Paní magistra Doláková je diplomatka, která je specialistka v oblasti lidských práv a taky právnička. Nejenže nás nechala nahlédnout do jejího pracovního života, ale dokonce jsme si práci na ambasádě mohli prakticky vyzkoušet. Na chvíli se z nás tedy stali velvyslanci a velvyslankyně. Prozkoumali jsme spoustu odvětví, například politické, ekonomické, kulturní a mnoho dalších. Věřím tomu, že nám to všem otevřelo oči ohledně fungovaní téhle profese a všichni jsme pochopili náročnost a rozmanitost tohoto zaměstnání. Dokonce jsme s paní magistrou mohli zabrouzdat do aktuálního dění právě v balkánských státech. Beseda byla příjemná a opravdu přínosná, jsme velmi vděční, že jsme mohli být součástí.

Kristýna Kročová, 3.C