Přeskočit na obsah

Šestá nejlepší španělštinářka v republice

Naše studentka Lina Anna Krayemová ze 2.D se ve čtvrtek 30. května zúčastnila ústředního kola konverzační soutěže ve španělštině, které se konalo na Vysoké škole ekonomické v Praze. V porotě seděli jak vyučující jednotlivých jazyků fakulty Mezinárodních vztahů, tak zástupci jazykových institucí pro jednotlivé jazyky (a zároveň rodilí mluvčí).

Soutěžící měli prokázat své jazykové dovednosti v monologu na zadané téma, v dialogu reagovat vhodně na otázky, popsat obrázek a umět zareagovat i na překvapivé otázky. Hodnotilo se dodržení tématu, plynulost projevu a užití lexikálních a gramatických prostředků.

Už sama účast na celostátním kole je vítězství samo o sobě. Lina soutěžila v kategorii SŠ (střední školy) a v konkurenci vítězů z dalších dvanácti krajů se umístila na hezkém šestém místě.

Tímto Lině moc děkujeme za reprezentaci, věříme, že načerpala další zkušenosti a přejeme jí do budoucna spoustu dalších úspěchů, nejen ve španělštině.

Zuzana Dudová