Přeskočit na obsah

Sdělení ředitele školy k provozu školy od 5.–18. 10. 2020

Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.9/2020 ze dne 1. 10. 2020 bude provoz školy probíhat následovně:

  • Pro třídy prima – kvarta víceletého gymnázia probíhá řádná prezenční výuka dle platného rozvrhu
  • Pro třídy kvinta – oktáva víceletého gymnázia a pro třídy 1. až 4. čtyřletého gymnázia probíhá distanční výuka, která je pro všechny studenty povinná.

Doc. Dr. Zdeněk Botek, CSc., ředitel školy