Přeskočit na obsah

Schnupperstunde?

Co tento pojem znamená, si prakticky vyzkoušeli studenti semináře DSD 3.ročníku, kteří 17. 10. 2023 navštívili Katedru germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci. Zapojili se do překladatelského semináře a vyzkoušeli si překlad textu napsaného kurentem, či zprávy z Vídeňského deníku z roku 1910. Pochopili, jak jsou důležité nejen gramatické znalosti, ale taky schopnost správně vyjádřit myšlenky po stylistické stránce. Práce s textem pak pokračovala soutěživě v tzv. Schnitzeljagd, v níž bylo třeba splnit úkoly pro následnou analýzu německého textu s kriminální zápletkou. Zajímavý program zakončila prohlídka Olomouce s německým výkladem. Důležitou informací je samozřejmě zvýhodnění studentů s Německým jazykovým diplomem v přijímacím řízení a možnost spolupráce s německými firmami i během studia.

Jitka Polišenská